ADUNARE GENERALA ORDINARA A AVOCATILOR DIN BAROUL PRAHOVA

Se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A AVOCATILOR din Baroul Prahova la data de 18 aprilie 2018 orele 14.00 la Centrum – Ballroom Conference (Casa de Cultura a Sindicatelor).

Atragem atentia asupra disp.art.232 al.2 si 3 din Statutul profesiei de avocat care prevede : « absenta nejustificata de la Adunarea Generala constituie abatere disciplinara grava ».

ORDINEA DE ZI VA FI URMATOAREA :

  1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BAROULUI PE ANUL 2017.
  2. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2018 ALE BAROULUI PRAHOVA.
  3. RAPORTUL CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA PE 2017.
  4. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2018 ALE CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA.
  5. COMPLETAREA COMISIEI DE DISCIPLINA .
  6. ONORARIILE MINIMALE.
  7. DIVERSE.