ADUNARE GENERALA ORDINARA A AVOCATILOR DIN BAROUL PRAHOVA

CONVOCARE

 

Se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A AVOCATILOR din Baroul Prahova la data de  29 MARTIE 2019 orele 14.00 la Centrum – Ballroom Conference (Casa de Cultura a Sindicatelor).

Atragem atentia asupra dispozitiile art.232 al.2 si 3 din Statutul profesiei de avocat care prevede : absenta nejustificata de la Adunarea Generala constituie abatere disciplinara grava. Prin urmare, rugam colegii avocati sa se prezinte la Adunarea Generala.

ORDINEA DE ZI VA FI URMATOAREA :

  1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BAROULUI PE ANUL 2018.
  2. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2018 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2019 ALE BAROULUI PRAHOVA.
  3. RAPORTUL CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA PE 2018.
  4. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2018 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2019 ALE CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA.
  5. ALEGEREA CONSILIULUI BAROULUI PRAHOVA.
  6. ALEGEREA COMISIEI DE DISCIPLINA A CONSILIULUI BAROULUI PRAHOVA.
  7. ALEGEREA COMISIEI DE CENZORI A BAROULUI PRAHOVA.
  8. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA FILIALA PRAHOVA.
  9. ALEGEREA COMISIEI DE CENZORI A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA FILIALA PRAHOVA.
  10. DIVERSE