Adunare Generala Ordinara a Avocatilor din Baroul Prahova

CONVOCARE

 

Se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A AVOCATILOR din Baroul Prahova la data de  07 MARTIE 2018 orele 14.00 la Centrum – Ballroom Conference (Casa de Cultura a Sindicatelor) si a doua convocare la data de 14 martie 2018 orele 14.00 in aceleasi loc.

Atragem atentia asupra disp.art.232 al.2 si 3  din Statutul profesiei de avocat care prevede : absenta nejustificata de la Adunarea Generala constituie abatere disciplinara grava. Prin urmare, rugam colegii avocati sa se prezinte la Adunarea Generala din data de 07 MARTIE 2018.

ORDINEA DE ZI VA FI URMATOAREA :

  1. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BAROULUI PE ANUL 2017.
  2. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2018 ALE BAROULUI PRAHOVA.
  3. RAPORTUL CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA PE 2017.
  4. EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2017 SI PROIECTUL DE BUGET PE 2018 ALE CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA PRAHOVA.
  5. COMPLETAREA COMISIEI DE DISCIPLINA .
  6. DELEGATII LA CONGRES.
  7. ONORARIILE MINIMALE.
  8. DIVERSE