Baroul Prahova - HOTARAREA NR.26

HOTARAREA NR.26

 
Publicat in: 24 December  2019 (08:41:51)

  

HOTARAREA NR.26
Consiliul Baroului Prahova
in sedinta din 16 decembrie 2019

Avand in vedere Hotararea nr.38 din 07 decembrie 2019 a Consiliului UNBR prin care s-a indexat contributia catre UNBR a avocatilor din Romania de la suma de 12 lei la suma de 15 lei pentru avocatii definitivi si de la suma de 8 lei la suma de 10 lei pentru avocatii stagiari ;

in baza disp.art.55 alin.2 lit.a si b din Legea 51/1995

Consiliul Baroului Prahova
HOTARASTE

Art. 1 Se majoreaza contributia obligatorie catre Baroul Prahova la suma de 80 lei/lunar pentru avocatii definitivi si 35 lei/lunar pentru avocatii stagiari, incepand cu data de 01.01.2020.
Art. 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova prin afisarea pe site-ul Baroului Prahova si la instante.

DECAN, Secretar,
Av. Emanuela Antonescu   Adrian Minea

 

Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova