Baroul Prahova - HOTARAREA NR.27

HOTARAREA NR.27

 
Publicat in: 05 February  2020 (20:31:50)

  

HOTARAREA NR.27

Consiliul Baroului Prahova
in sedinta din 03 februarie 2020

Avand in vedere:

- protestul demarat de Baroul Hunedoara pe fondul inconsecventei completurilor de judecata fata de respectarea hotararilor Adunarilor Generale ale Judecatorilor pe parcursul derularii propriului protest,
- incidentul determinat de amendarea in timpul protestului magistratilor a unei colege avocat din cadrul Baroului Hunedoara, colega care avea depuse acte medicale ta dosarul cauzei;
- amendarea unui coleg avocat din cadul Baroului Prahova de catre completul de judecata de la Curtea de Apel Ploiesti, in situatia in care a existat posiblitatea substituirii de catre un coleg aflat in sedinta de judecata;
- si luand act cu regret de mentinerea unei stari tensionate intre magistrati si avocati, facandu-se abstractie de faptul ca avocatul este partener egal si indispensabil al actului de justitie,
Consiliul Baroului Prahova hotaraste sa se ralieze protestului colegilor avocati din Baroul Hunedoara, manifestandu-si astfel solidaritatea cu Baroul Hunedoara.

in baza disp.art.55 din Legea 51/1995
Consiliul Baroului Prahova
HOTARASTE

Art. 1 Colegii avocati din Baroul Prahova se raliaza protestului Baroului Hunedoara, incepand cu data prezentei hotarari avocatii urmand sa se prezinte doar in cauzele din categoria celor enumerate in comunicatele instantelor ca avand caracter urgent.

Art. 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova, precum si a instantelor.

Decan,
Av. Emanuela Antonescu

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova