Baroul Prahova - Anunt Important

Anunt Important

 
Publicat in: 05 June  2020 (07:05:21)

  Catre,
Filialele C.A.A.Prin prezenta va informam ca in sedinta Consiliului de Administratie al C.A.A. din 29.05.2020 a fost analizata situatia indemnizatiilor primite de avocati de la Statul Roman in baza OUG 32/2020 cu modificarile ulterioare.
Consiliul de Administratie al C.A.A. a constatat ca indemnizatia acordata conform OUG 32/2020 cu modificarile ulterioare nu este venit din profesie ci este un ajutor acordat de stat, nefiind un venit care sa intre sub incidenta asigurarii in sistemul C.A.A. conform art. 19 alin. (2) din Legea 72/2016.
Pentru aceste motive, pentru veniturile reprezentand indemnizatia acordata conform OUG 32/2020 cu modificarile ulterioare avocatii nu pot achita contributii de asigurari sociale in sistemul C.A.A. in baza Legii 72/2016.


Klaus Ripanu
Sef Departament Metodologie
Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova