Baroul Prahova - REGULAMENT

REGULAMENT

 
Publicat in: 20 July  2020 (13:00:01)

  

 

Avand in vedere necesitatea intrunirii Adunarii Generale ordinare a Baroului Prahova, masurile preventive dispuse la nivel national legate de pandemia cu SARS COV-19, in vederea respectarii legislatiei nationale privind starea de alerta si masurile pentru limitarea raspandirii virusului, in conformitate cu prevederile art.52-54, art.541 din Legea nr. 51/1995 si art. 68 alin. 3 si alin. 7 din Statutul CAA, avand in vedere Hotararea nr.    32/2020 a Consiliului Baroului Prahova prin care s-a  stabilit  ca procedura de vot  pentru desemnarea delegatilor la Congresul Avocatilor 2020 se va  desfasoare online, in sistem intranet, Consiliul Baroului Prahova a adoptat urmatorul regulament de votare:  
Art. 1 In conformitate cu dispozitiile art. 51 al.1 lit. c) din Legea nr. 51/1995- republicata,  delegatii la Congresul Avocatilor sunt alesi de Adunarea Generala formata din toti avocatii inscrisi in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.
Art. 2 Avand in vedere  faptul ca in  Tabloul Avocatilor Pledanti din Baroul Prahova figureaza in prezent un numar de 531 avocati , avand in vedere  norma de reprezentare prevazuta  de art. 81 al. 6 litera c), Baroul Prahova are dreptul al 3 delegati in Congresul Avocatilor. 
Art. 3  Consiliul Baroului Prahova valideaza  candidaturile doamnelor/domnilor avocati: ARMASELU MIHAI, DINU GABRIELA, DOBRE CRISTINA, GRADINARU COSMIN DAN, MITROIU MIRCEA, NEGOTEI FLORIN, NICOLAU FLORIN, PUIU ANA ADRIANA pentru calitatea de delegati la Congresul Avocatilor 2020. 
Art. 4 Procedura de vot se va desfasura in perioada 10-12 august, incepand cu ora 08.00 in data de 10 august 2020 si pana la orele 20,00  din data de 12 august 2020. 
Art.5 Votarea se va desfasura pe platforma Intranet a Baroului Prahova, prin logarea fiecarui avocat in contul sau personal. 
Art. 6 Dupa logare se va accesa  butonul „vot online”, prin care se va deschide buletinul de vot. 
Art. 7 Buletinul de vot va cuprinde numele si prenumele candidatilor in ordine alfabetica.
Art. 8 Votarea se va face prin bifarea unui numar de maxim trei  candidati agreati.
Art. 9 Buletinul de vot este nul daca are mai multe optiuni decat numarul de delegati  sau niciuna.
Art. 10 Cu aceasta ocazie, se va proceda si la descarcarea bugetara pe anul 2019 si aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2020, buletinul de vot prevazand si rubricile aferente  descarcarii bugetare pentru anul 2019  si  aprobarii proiectiei bugetare pentru anul 2020, atat in ceea ce priveste Baroul Prahova, precum si Filiala CAA Prahova. 
Art. 11 Actele Contabile ale Baroului Prahova sunt puse la dispozitia  colegilor   la Serviciul Contabilitate al Baroului Prahova. 
Art. 12 Se constituie Comisia pentru validarea votului exprimat in electronic, pentru redactarea procesului-verbal al Adunarii Generale, incluzand verificarea cvorumului Adunarii Generale din care vor face parte: avocat Emanuela Antonescu, avocat Viorel Ciovina si avocat Mihai Barbu. 
Art. 13 In termen de 5 zile de la finalizarea votului, Comisia va intocmi procesul verbal al Adunarii Generale in care se va consemna: modul in care a fost convocata Adunarea Generala anul, luna, ziua, ora si modalitatea in care s-a desfasoarat adunarea (prin vot electronic), componenta Comisiei, ordinea de zi, numarul avocatilor care si-au exprimat votul in sistem electronic, rezultatul votului, modalitatea de derulare a votului si eventualele probleme legate de vot. 
 
 
Consiliul Baroului Prahova

     
   

~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova