Baroul Prahova - DECIZIA NR.470

DECIZIA NR.470

 
Publicat in: 23 September  2020 (11:59:57)

  

DECIZIA NR.470Avand in vedere restantele acumulate la contributiile profesionale catre UNBR, Barou si CAA ale colegilor care asigura asistenta judiciara obligatorie;

Avand in vedere faptul ca sumele cu titlul de onorarii din oficii se achita prin cont bancar;

In baza dispozitiilor art.55 lit.l) din Legea 51/1995 republicata si art.154 si urm. din Statutul profesiei de avocat,

Consiliul Baroului Prahova

In sedinta din 13 august 2020

DECIDE

Art.1 Nu se vor mai vira in cont bancar sumele reprezentand onorariile din oficii avocatilor restantieri la plata contributiilor profesionale catre UNBR, Barou si CAA pana la acoperirea de catre acestia a restantelor acumulate. Sumele reprezentand onorariile din oficii se vor achita acestora, cu titlu de exceptie, prin Serviciul Casierie al Baroului Prahova.

Art.2 In cazul in care nu vor achita pana la urmatoarea plata a onorariilor din oficii, adica luna septembrie 2020, acestia vor fi suspendati din Serviciul de Asistenta Judiciara Prahova.

Art.3 Serviciile Secretariat si Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta decizie.

Art.4 Prezenta decizie se afiseaza pe site, la avizierul de la sala avocatilor si la Casieria Baroului Prahova.


DECAN,
Emanuela Antonescu

Secretar,
Av. Adrian Minea


~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova