Baroul Prahova - REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI PRAHOVA

REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI PRAHOVA

 
Publicat in: 30 September  2020 (10:59:57)

  REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI PRAHOVA

Art.1. In conformitate cu at. 68 al. 6 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Prahova adopta Regulamentul pentru alegerea decanului.

Art.2. Se stabileste data de 3 dec. 2020 - ca data de organizare a Adunarii Generale Elective. Locul organizarii Adunarii Generale urmeaza sa fie anuntat ulterior publicarii prezentului regulament. In situatia in care starea de alerta se va prelungi pana la inceputul lunii decembrie 2020, fiind in imposibilitate de a se desfasura in mod fizic Adunarea Generala, aceasta se va desfasura in sistem de vot electronic, urmand sa fie anuntate detaliile in timp util.

Art.3. Conform art.74 din Statutul Profesiei de Avocat, candidatul la functia de decan al Baroului Prahova trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii la momentul depunerii candidaturii:

Sa aiba o vechime neintrerupta n profesie de cel putin 10 ani n calitate de avocat definitiv si sa detina calitatea de membru al Baroului Prahova de cel putin 5 ani;

Sa nu inregistreze restante de orice fel la plata cotelor de barou, UNBR si contributii CAA.

Sa nu fi fost suspendat din profesie pentru motive imputabile lui.

Sa nu fie suspendat din profesie la momentul depunerii candidaturii si ulterior acestui moment.

Sa nu fi fost sanctionat disciplinar pentru abateri n cadrul profesiei.

Sa nu aiba calitatea de pensionar n momentul depunerii candidaturii si nici ulterior acestui moment.

Art.4. Candidatul trebuie sa depuna anexat cererii de depunere a candidaturii pentru functia de Decan al Baroului Prahova, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a fost si nu este membru al personalului care isi desfasoara activitatea sub acoperire in cadrul organelor de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale sau al structurilor ministeriale interne ori internationale de informatii, ca nu a fost si nu este colaborator cu o alta identitate decat cea reala, al organelor de urmarire penala, ca nu a fost si nu este lucrator operativ in cadrul politiei judiciare sau al organelor de stat care desfasoara activitati de informatii.

Art.5. Candidaturile se depun la Serviciul Secretariat in perioada 10 oct. 2020- 25.oct.2020.

Art.6. Analizarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in functia de Decan al Baroului Prahova pentru fiecare dintre candidati va fi efectuata de o Comisie formata din trei consilieri, desemnati de Consiliu prin tragere la sorti si va fi efectuata in termen de 3 zile de la momentul expirarii perioadei de depunere a candidaturilor, urmand sa fie incheiat un proces verbal in acest sens. Impotriva modului de validare/invalidare a candidaturilor, avocatul interesat poate formula ooooplangere la Consiliul Baroului, care va fi solutionata in termen de 24 de ore.

Candidaturile definitive vor fi afisate incepand cu data de 1 nov. 2020 la sediul Baroului si pe site-ul acestuia.

Art.7. Buletinul de vot va cuprinde numele si prenumele candidatilor n ordine alfabetica.

Votarea se va face prin bifarea candidatului agreat.

Buletinul de vot este nul daca are bifate mai multe optiuni sau niciuna.

Buletinele de vot se vor distribui nominal sub semnatura de primire.

Art.8. Numaratoarea voturilor se va face de o comisie de numarare a voturilor formata din cinci avocati necandidati, alesi de Adunarea Generala si care ?i vor alege dintre ei un presedinte.

Comisia de numarare a voturilor va fi n acelasi timp si comisie de validare.

Fiecare candidat va putea desemna un observator la numararea voturilor.


~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova