Baroul Prahova - HOTARAREA NR.35

HOTARAREA NR.35

 
Publicat in: 01 October  2020 (12:55:21)

  

HOTARAREA NR.35Avand in vedere alegerile pentru functia de Decan al Baroului Prahova ce urmeaza a se desfasura in luna decembrie 2020;

Avand in vedere dispozitiile Legii 51/1995 republicata, precum si dispozitiile Statutului profesiei de avocat privind organizarea si desfasurarea alegerii decanului baroului;

Avand in vedere Regulamentul propus, discutat si aprobat in sedinta de consiliu a Baroului Prahova din data de 30 septembrie 2020;

Avand in vedere dispozitiile art.51 si urmatoarele din Legea 51/1995 republicata si ale art.74 din Statutul profesiei de avocat

Consiliul Baroului Prahova

In sedinta din 30 septembrie 2020

DECIDE

Art.1 Se aproba forma finala a Regulamentului pentru alegerea Decanului Baroului Prahova astfel cum a fost aprobat in sedinta de consiliu din 30 septembrie 2020;

Art.2 Regulamentul se va afisa pe site-ul Baroului Prahova si la avizierele de la salile avocatilor de la instantele din judetul Prahova.


DECAN,
Emanuela Antonescu

Secretar,
Av. Adrian Minea


~


Copyright 1872 - 2020 Baroul Prahova