Baroul Prahova SiglaTabloul Avocatilor

BAROUL PRAHOVAAVOCATICAA-FILIALA
PRAHOVA

DATE DE
CONTACTjuridice

Baroul Prahova - HOTARAREA NR.74

HOTARAREA NR.74

 
Publicat in: 04 November  2021 (09:33:21)

  

    Avand in vedere necesitatea modificarii Regulamentului SAJ raportat la functionarea Aplicatiei de repartizare a oficiilor in cadrul Baroului Prahova , precum si necesitatea corelarii Regulamentului SAJ cu Regulamentul cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara ale barourilor, astfel cum a fost adoptat prin Hotararea nr. 180/2016 emisa de Consiliul UNBR,
    Avand in vedere participarea colegilor avocati inscrisi in RAJ, la sedinta de consiliu din data de 16.03.2021, avand in vedere propunerile formulate de acestia in ceea ce priveste draftul Regulamentului SAJ,
    Avand in vedere modificarile aduse draftului de regulament de catre consilierii responsabili SAJ, in urma analizarii tuturor propunerilor colegilor avocati, precum si dispozitiile art. 70 si urm din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si dispozitiile art. 150-172 din Statutul profesiei de avocat,

In baza dispozitiilor art.55 alin.2 lit.a si l si a art.158 din Statutul profesiei de avocat;

Consiliul Baroului Prahova

În sedinta din 18 octombrie 2021

HOTARASTE

Art.1. Se aproba noul Regulament SAJ, astfel cum a fost discutat si analizat in sedinta de consiliu din data de 18.10.2021, acesta urmand sa intre in vigoare la data de 01.11.2021.

Art.2. Noul Regulament SAJ va fi afisat pe site-ul Baroului Prahova.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

~


Copyright 1872 - 2021 © Baroul Prahova