Baroul Prahova - ANUNT

ANUNT

 

ANUNT

Publicat in: 09 May  2024 (14:11:33)

  

Avand in vedere ca nici la reconvocarea Adunarii Generale, in urma votului liber exprimat in temeiul art. 541 alin. 2 din Legea nr. 51/1995-republicata, nu a fost intrunit cvorumul, in conformitate cu art.53 alin.2 din Legea nr.51/1995-republicata, se reconvoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA pentru data de 17.05.2024, in format electronic.

Astfel cum s-a stabilit prin Hotararea nr.184/16.01.2024, in conformitate cu art.541 din Legea nr.51/1995-republicata, votul se va desfasura prin mijloace electronice, cvorumul urmand sa fie apreciat ca statutar in raport de numarul celor care voteaza electronic, in conformitate cu dispozitiile art. 541 alin. 2 din Legea nr. 51/1995-republicata si pct.5 din Regulamentul de organizare a Adunarii Generale.

Ordinea de zi, astfel cum a fost stabilita prin Hotararea nr.184/16.01.2024 este urmatoarea: 

  1. Descarcarea de gestiune pentru anul 2023; 
  1. Aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2024; 
  1. Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor din anul 2024.

In situatia in care, cu ocazia convocarii, se va constata ca numarul legal nu este legal intrunit, se vor efectua demersurile necesare sesizarii comisiei de disciplina referitor la abaterea disciplinara prevazuta de dispozitiile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. 

Reamintim colegilor avocati dispozitiile art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, care prevede in mod categoric faptul ca „ avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si în mod nejustificat constituie abatere disciplinara.” 

Colegii avocati care nu au votat in Adunarea Generala din data de 08.05.2024 sunt convocati in sedinta de Consiliu din data de 20.05.2024, in vederea demararii procedurii disciplinare. Avocatii care nu au votat in Adunarea Generala din data de 08.05.2024 si care nu se pot prezenta in sedinta de Consiliu din data de 20.05.2024 sunt rugati sa prezinte in scris motivele penru care nu au votat, urmand sa depuna aceste precizari pana in data de 20.05.2024, orele 11.00.  

Decan, 

Emanuela Antonescu

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova