Baroul Prahova - HOTARAREA nr.198

HOTARAREA nr.198

 

HOTARAREA nr.198

Publicat in: 22 May  2024 (13:58:37)

  

HOTARAREA nr.198

Din data de 18.05.2024

Avand in vedere ca la noua convocarea a Adunarii Generale Ordinare a avocatilor din Baroul Prahova, din data de 17.05.2024, în urma votului electronic exprimat în temeiul art.541 alin.3 din din Legea 51/1995 si care a avut pe ordinea de zi aprobarea descarcarii de gestiune pentru anul 2023, aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2024 si desemnarea avocatilor care vor participa la Congresul Avocatilor;

Avand in vedere ca dintr-in total de 503 avocati din Baroul Prahova, inscrisi pe Tabloul Avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, si-au exprimat votul un numar de 376, s-au constatat urmatoarele rezultate:

  1. Descarcare de gestiune pentru anul 2023

    1. DA – 241 ABTINERE – 113 NU – 22

  1. Aprobarea proiectiei bugetare pentru anul 2024

    1. DA – 230 ABTINERE – 105 NU – 41

  1. Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor 2024

  • Dinu Gabriela – 178

  • Gradinaru Cosmin – 137

  • Popa Mihai - 172

In temeiul prevederilor art. 55 alin.1 din Legea 51/1995 republicata,

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba descarea de gestiune pentru anul 2023, proiectia bugetara pentru anul 2024 si alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor.

Art. 2. Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova