Baroul Prahova - HOTARAREA nr.201

HOTARAREA nr.201

 

HOTARAREA nr.201

Publicat in: 20 May  2024 (18:58:37)

  

HOTARAREA nr.201

Din data de 20.05.2024

         Avand in vedere faptul ca singura sursa de venit a Baroului Prahova o reprezinta cota de contributie la realizarea bugetului Baroului, precum si imprejurarea ca Baroul Prahova datoreaza lunar  cota de contributie UNBR, astfel cum a fost stabilita de CUNBR,

         Avand in vedere faptul ca inca exista  restantieri la plata cotei de contributie, aspect care nu a implicat plata de penalitati de intarziere,

         In baza art.55 alin.2 lit.a) din Legea 51/1995 republicata , art.73 alin.6 si art.235 alin.5 din Statutul profesie de avocat, care prevede „distinct de masura suspendarii calitatii de avocat, depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de întârziere în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la suma datorata”,

 

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA

HOTARASTE

Art.1 Incepand cu 01.06.2024 pentru debitele datorate si neachitate la termenul scadent se achita majorari de intarziere în cuantum de 0,15%/zi de intarziere.

Art.2 Prezenta hotarare se va afisa pe site-ul Baroului Prahova.

Art.3 Servicul Secretariat, Departamentul Contabilitate si IT vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova