Baroul Prahova - HOTARAREA nr.200

HOTARAREA nr.200

 

HOTARAREA nr.200

Publicat in: 20 May  2024 (18:57:59)

  

HOTARAREA nr.200

Din data de 20.05.2024

         Avand in vedere faptul ca suma achitata lunar cu titlu de cota pentru Baroul Prahova este in prezent in suma de 75 lei, diferenta de 44 lei reprezentand cota UNBR- 39 lei si fond solidaritatea – 5 lei,

Avand in vedere faptul ca avocatii din Baroul Prahova sunt obligati sa achite:

- contributia la realizarea bugetului Baroului Prahova prevazuta de art. 49 alin. 1 din Legea 51/1995 si art. 64 alin. 1 si 2 din Statutul profesiei de avocat;

- contributia la realizarea bugetului UNBR, prevazuta de art. 59 alin.3 din Legea nr. 51/1995 si art. 78 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat;

- contributia la Fondul Solidaritatea, prevazuta de art. 2 din Anexa la decizia Comisiei Permanente nr. 140/03.06.2016,

Avand in vedere ca singura sursa de venit a Baroului Prahova o reprezinta cota de contributie la realizarea bugetului Baroului

Avand in vedere faptul ca inca sunt restantieri la plata cotei de contributie, aspect care nu a implicat plata de penalitati de intarziere,

Avand in Vedere ca din iulie 2021 pana in decembrie 2023 inclusiv, rata inflatiei a inregistrat crestere semnificativa, respectiv de 38,61%, conform datelor Institutului National de Statistica aflate la dispozitie in luna martie 2024,

In baza dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit a) si p) din legea nr. 51/1995-republicata, in temeiul prevederilor art. 73 alin (6) din Statutul Profesiei de Avocat,

 

CONSILIUL BAROULUI

In sedinta de consiliu din data de 20.05.2024

HOTARASTE

 

Art. 1 Incepand cu luna iunie 2024, se indexeaza cota de contributie la bugetul Baroului Prahova cu suma de 31 lei, de la 75 lei la 106 lei, astfel ca, lunar cota totala datorata catre Baroul Prahova, UNBR si Fond Solidaritatea va fi de 150 lei ( 106 lei cota Baroul Prahova, 39 cota UNBR si 5 lei Fond Solidaritatea).

Art. 2 Prezenta decizie se va pune in aplicare de Serviciul Contabilitate.

Art. 3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova prin afisare website-ul Baroului Prahova si la avizierul de la sala avocatilor.

DECAN,

Av. Emanuela Antonescu

 

SECRETAR,

Ioana Avramita

Copyright 1872 - 2024 © Baroul Prahova