Consimtamantul membrilor pentru organizarea Adunarii Generale a Avocatilor din Baroul Prahova

ANUNT

 

 

ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL FILIALEI C.A.A

 

Potrivit legii nr. 72/2016 si statutului CAA, Consiliul de administratie al filialei si membrii

supleanti sunt alesi de adunarea generala si validati de Consiliul de administratie al CAA.

Astfel, pentru convocarea adunarii generale in scopul schimbarii Consiliului de administratie al CAA,

membrii filialei trebuie sa-si exprime consimtamantul in acest sens.

Consimtamantul membrilor pentru organizarea adunarii generale poate fi exprimat la secretariatul

BAROULUI PRAHOVA PANA LA DATA DE 14 NOIEMBRIE 2019

Adunarea generala va fi organizata in functie de consimtamantul exprimat de membrii filialei CAA