Decizia nr.120

Decizia nr.120

Consiliul Baroului Prahova

ln sedinţa din 25 octombrie 2017

Având în vedere Decizia nr.251/07.10.2017 a Comisiei Permanente a UNBR, prin care au fost validate rezultatele examenului de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2017: În baza art.56 din Legea 51/1995 republicata şi art.73 din Statutul profesiei de avocat

DECIDE:
Art. 1 Inscrierea în Tabloul Avocatilor Definitivi a d-nei Savu Alina-Cristina începând cu data de 25.10.2017.

Art.2 Cooptarea doamnei avocat în cadrul formei profesionale SCA Volosevici & Plăcintă cu sediul în Ploiesti str. Rudului nr.152 jud. Prahova.

Art. 3 Serviciile Secretariat si Contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

Art. 4 Prezenta decizie se comunica doamnei avocat Savu Alina-Cristina si SCA Volosevici & Plăcintă.