Decizia nr.121

Decizia nr.121

Consiliul Baroului Prahova

ln sedinţa din 25 octombrie 2017

Având în vedere cererea d-lui avocat DRAGOMIR CONSTANTIN EMERIC, avocat incompatibil, prin care solicita reînscrierea pe Tabloul Avocaţilor din Baroul Prahova cu drept de exercitare a profesiei; În baza dispoziţiilor art.25 alin.1 din Legea 51/1995, republicata

DECIDE:
Art.1 Reînscrierea d-lui avocat DRAGOMIR CONSTANTIN EMERIC pe Tabloul Avocaţilor Definitivi cu drept de exercitare a profesiei din Baroul Prahova începând cu data de 01.11.2017.

Art.2 Serviciile Secretariat si Contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.