Hotarare marire plafon incasari anuale din oficii

HOTARAREA NR.21

 

 

            Avand în vedere disp. art.55 al.2 lit.l) din Legea 51/1995 republicata, Consiliul Baroului Prahova, în sedinta de consiliu din data de 09.07.2019 aproba majorarea plafonului maxim de incasari anuale din oficii, incepand cu anul 2019, la suma de 60.000 lei.

            Avand în vedere prevederile disp. art.55 al.2 lit.l) din Legea 51/1995 republicata,

 

Consiliul Baroului Prahova

În şedinţa din 09 iulie 2019

      HOTARASTE

 

Art. 1 Majoreaza plafonul maxim de incasari anuale din oficii incepand cu anul 2019, de la suma de 40.000 lei la suma de 60.000 lei.

Art. 2   Serviciile Sectretariat si Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 3   Prezenta hotarare se afiseaza.