HOTARAREA NR.12

HOTARAREA NR.12

 

            Avand în vedere disp. art.4 al.3 din Hotararea nr.400/08.12.2018  s-au verificat dosarele candidatilor la examenul de admitere în profesia de avocat în vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar si a candidatilor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice în vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea martie  2019;

In urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati (unsprezece) din lista anexata prezentei hotarari indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat in vederea obtinerii titlului profesional de avocat stagiar, sesiunea martie 2019;

De asemenea, în urma verificarii dosarelor s-a constatat ca urmatorii candidati la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, în numar de 1 (unu) din lista anexata prezentei indeplinesc conditiile de sustinere a examenului din sesiunea martie 2019 din punctul de vedere al actelor, cu mentiunea ca domnul Malaescu Vasile are varsta de 72 de ani, sens în care solicitam avizul Comisiei Nationale de Examen asupra dreptului acestui candidat de a fi inscris la examen;

            Avand în vedere prevederile art.12, art.14, art.17, art.55 alin.(2) lit.a) si e) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata,

            Conform prevederilor art.20 si art.73 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat,  

           In baza Hotararii 242/17.06.2017 a Consiliului UNBR

Consiliul Baroului Prahova

În şedinţa din 01 februarie 2019

    HOTARASTE

Art. 1   Se valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea martie 2019 pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar conform listei anexate prezentei in numar de 11(unsprezece) candidati.

Art.2    Se valideaza rezultatele verificarii dosarelor candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea martie 2019 pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv conform listei anexate prezentei in numar de 1(unu) candidati.

Art. 3  Rezultatele verificarii se vor afisa la sediul  baroului si se vor publica pe site.

Art. 3   Prezenta hotarare se comunica UNBR si se inainteaza alaturi de copia dosarelor tuturor candidatilor.