Hotararea nr.24 – taxa analiza sesizari

HOTARAREA NR.24

 

 

            Avand în vedere disp. art.55 al.2 lit.l) din Legea 51/1995 republicata, cat si Hotararea UNBR nr.63 din 03.12.2011 a UNBR care instituie limitele maxime ale taxelor prevazute la art.315 din Statutul profesiei de avocat;

            Avand în vedere prevederile disp. art.55 al.2 lit.l) din Legea 51/1995 republicata,

 

Consiliul Baroului Prahova

În şedinţa din 23 octombrie 2019

        HOTARASTE

 

Art. 1 Instituie o taxa de 100 lei reprezentand analiza dosar sesizari/plangeri impotriva avocatilor din Baroul Prahova, taxa ce urmeaza a fi achitata de petenti la Serviciul Casierie al Baroului Prahova, în urma depunerii sesizari/plangerii.

Art. 2   Serviciile Sectretariat si Contabilitate vor afisa prezenta hotarare.

Art. 3   Prezenta hotarare se aplica incepand cu data prezentei.