HOTĂRÂREA nr. 289 din 09 decembrie 2017

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 289
09 decembrie 2017

      În baza dispozițiilor art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

      Luând act de opiniile și punctele de vedere ale consiliilor barourilor comunicate la UNBR după adoptarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale”, precum și după adoptarea Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28 septembrie 2017
      Având în vedere ratificarea de către Consiliul UNBR, prin Hotărârea nr. 288/09 decembrie 2017, a Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28 septembrie 2017 prin care amână intrarea în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” și ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta,
      Ținând cont de dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 09 decembrie 2017,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se abrogă prevederile art. 1-3 și 9-11 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017, precum și ale art. I, III, VI-VIII din Anexa la aceasta.
Art. 2 – Se revocă prevederile art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017, precum și ale art. II, IV și V din Anexa la aceasta.
Art. 3 – Decanii Barourilor vor înainta la UNBR, până la 01.06.2018, poziția avocaților din fiecare barou și propuneri cu privire la punerea în aplicare a prevederilor cuprinse la art. 31 alin (1 2 ) și art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător hotărârii adoptate în adunările generale ale barourilor.
Art. 4 – Prezenta Hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L  U. N. B. R.

Descarcare document   Hotarare-Consiliu-289-2017 – PDF