HOTĂRÂREA nr. 295 din 09 decembrie 2017

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA nr. 295

09 decembrie 2017

privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

 

      În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare;

     Având în vedere propunerea CAA modificare a plafonului maxim de la 1.336 lei (cât este în prezent) la 1.403 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contribuției maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referință indexat) și de modificare a contribuției minime pentru avocații definitivi,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 09 decembrie 2017, adoptă prezenta:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 – (1) Se menține contribuția procentuală individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie.

(2) Cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi este 300 lei, aferentă unui venit brut de 2.723 lei.

(3) Se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei, aferentă unui venit brut de 723 lei.

(4) Cota maximă de contribuție obligatorie este 1.403 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut de 12.750 lei.

 

Art. 2 – Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. prevăzute la art. 1 se aplică pentru veniturile realizate din onorariile de avocat începând cu data de 01 ianuarie 2018.

(2) La aceeași dată își încetează aplicabilitatea:

  1. a) articolului 3 din Hotărârea nr. 692 din 28 martie 2013, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 857 din 14 decembrie 2013;
  2. b) Hotărârea Consiliului UNBR nr. 35 din 12 decembrie 2015 prin care a fost modificată cota maximă de contribuție obligatorie.

 

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. şi barourilor prin poșta electronică şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

(2) Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de competență.

 

Art. 4. Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. şi barourile vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

 

 

 

C O N S I L I U L      U. N. B. R.

Descarcare document   Hotarare-Consiliu-295-2017_Cote-contributii-2018_CAA.pdf