HOTĂRÂREA nr. 3 din 23 noiembrie 2017

HOTARAREA NR.3

Consiliul Baroului Prahova

In sedinta din 23 noiembrie 2017

Avand în vedere faptul ca exista colegi avocati restantieri la plata CAS si a cotei de barou;

Avand în vedere ca în sedinta de Consiliu a Baroului Prahova s-a luat hotararea ca avocatii restantieri sa nu beneficieze de viza profesionala anuala de tip timbru aplicata pe cardul de avocat pentru anul 2018;

În baza disp.art.56 alin.2 lit.a din Legea 51/1995

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

Art. 1 Nu vor beneficia de viza profesionala anuala de tip timbru aplicata pe cardul de avocat pentru anul 2018, avocatii restantieri la plata CAS si a cotei de Barou.

Art. 2 Prezenta hotarare se afiseaza pe site-ul Baroului Prahova si la instante.

 

   

Descarcare document    Hotarare-3-Baroul Prahova – PDF