HOTĂRÂREA nr. 4 din 18 decembrie 2017

HOTARAREA NR.4

Consiliul Baroului Prahova

În şedinţa din 18 decembrie 2017

Avand în vedere faptul ca în sedinta de Consiliu a Baroului Prahova din data de 23 noiembrie 2017 s-a dispus efectuarea unei analize asupra veniturilor si cheltuielilor Baroului Prahova;

Avand în vedere referatul domnului avocat Plaiasu Tanase prin care propune marirea cotei de barou la suma de 75 lei/lunar pentru acoperirea cheltuielilor Baroul Prahova;

Avand în vedere imprejurarea ca suma achitata cu titlu de cota  în cuantum de 50 lei/lunar se compune din:

  • 33 lei cota la bugetul Baroului Prahova;
  • 12 lei cota la bugetul UNBR;
  • 5 lei cota la Fondul Solidaritatea;

Avand în vedere ca aceasta cota nu a fost majorata din anul 2008, precum si nevoile actuale al Baroului;

În baza disp.art.56 alin.2 lit.a din Legea 51/1995

Consiliul Baroului Prahova

HOTARASTE

Art. 1 Se majoreaza cota de barou la suma de 75 lei/lunar incepand cu data de 01.01.2018

Art. 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta membrilor Baroului Prahova prin afisarea pe site-ul Baroului Prahova si la instante.

 

 

 

Descarcare document    Hotarare-4-Baroul Prahova – PDF