Hotararea nr.7

HOTARAREA NR.7

 

            Avand în vedere Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr.50/12.12.2015 prin care se instituie o taxa anuala în suma de 200 lei pentru avocatii suspendati si incompatibili;

            Avand în vedere ca Baroul Prahova plateste anual sume importante reprezentand cheltuieli cu mentinerea pe Tabloul Avocaților Suspendati si Incompatibli;

Avand în vedere ca exista un numar de peste 200 de avocati suspendati si incompatbili în Baroul Prahova;

În baza art.56 lit.a si b din Legea 51/1995 republicata şi art.73 al.3 din Statutul profesiei de avocat

     Consiliul Baroului Prahova

În şedinţa din 18 ianuarie 2018  

HOTARASTE

 

Art. 1              Se stabileste pentru anul 2018 o taxa de 200 lei pentru avocatii suspendati si incompatibili din Baroul Prahova.

Art. 2               Prezenta hotarare se comunica avocatilor suspendati si incompatibili din Baroul Prahova.

Art.3                Serviciile Secretariat si Contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.