av.BRADEA VIOLETA, Tel:0721394121
av.NEAGU GEORGIANA, Tel:0723270145

Responsabili SAJ 09.Decembrie.2019 - 15.Decembrie.2019

av.BRADEA VIOLETA, Tel:0721394121
av.NEAGU GEORGIANA Tel:0723270145

Responsabili SAJ 09.Decembrie.2019 - 15.Decembrie.2019

av.BRADEA VIOLETA, Tel:0721394121
av.NEAGU GEORGIANA Tel:0723270145

Responsabili SAJ 09.Decembrie.2019 - 15.Decembrie.2019

Insolventa persoanelor fizice

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – Departamentul Protecția profesiei, informare și relații publice

 

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

 

 

 

INFORMARE

asupra Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fizice

 

 

Începând cu anul 2018 a intrat în vigoare Legea nr.151/2015 privind insolvența persoanei fizice.

În conformitate cu această lege administratorul procedurii este desemnat dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice.

În ceea ce privește dobândirea efectivă a calității de administrator sau lichidator, fiecare corp profesional organizează cursuri de pregătire profesională și examenul pentru includerea în listă. Conducerea celor patru corpuri profesionale adoptă o curriculă comună și o metodologie unitară pentru desfășurarea cursurilor și examenului, cu avizul comisiei de insolvență la nivel central.

Cele patru corpuri profesionale au elaborat curricula comună și metodologia unitară, acestea urmând să primească avizul comisiei de insolvență la nivel central.

Efectuarea de cursuri sau susținerea examenului în lipsa avizării favorabile a curriculei comune și metodologiei unitare de către comisia de insolvență la nivel central nu este posibilă.

Începerea cursurilor de pregătire profesională și planificarea examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o prioritate, această activitate urmând a fi programată și anunță imediat după avizarea curriculei comune.

Având în vedere faptul că apreciem că în cursul lunii martie vor fi întrunite condițiile de regularitate pentru demararea cursurilor de pregătire în vederea susținerii examenului mai sus amintit, atașăm listele cu avocații care au formulat cereri de înscriere, transmise prin grija barourilor din care aceștia fac parte, aceștia fiind cei care vor participa la prima sesiune de formare profesională inițială.

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 03/5.09.2015

 

 

Art. 1. – Bibliografia aferentă susținerii examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice va fi:

  1. a) Legea nr. 151/2015
  2. b) Ordin inventariere

 

Art. 2. – Cursurile care vor fi predate vor fi următoarele:

 

Curs 1 –  Principii, definiții și domeniu de aplicare.

Se vor explica definițiile de la art. 1 – 5 din Legea 151, cu paralele din Legea 85/2015

Curs 2 –  Organele care aplică procedura

Se va face o definire a organelor enumerate la Art. 7 – 12, 44 – 45 din Legea 151 și se va insista pe atribuțiile acestora în funcție de stadiul procedurii.

Curs 3 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor

          Se va explica procedura raportat la art. 13 – 43 din Legea 151

Curs 4 –  Procedura de insolvență prin lichidarea activelor debitorului și procedura simplificată de insolvență

Se va argumenta procedura raportat la art. 46 – 64, art. 65 – 70 din Legea 151

Curs 5 – Deschiderea și închiderea procedurii. Eliberarea de datorii reziduale. Norme metodologice.

          Se vor argumenta pașii pentru deschiderea și închiderea procedurii

Curs 6 – Cercetarea averii debitorului. Identificarea și inventarierea activelor. Drepturi reale.

Se va explica de către un executor judecătoresc cum pot fi identificate activele debitorului, inventariate și sigilate. Se va pune accentul pe dispozițiile Legii 151 raportat la bunurile neurmăribile, precum și la procedurile de identificare a activelor de la Primării, ANAF, OCPI, Registrul Auto (diferite forme de publicitate)

Curs 7 – Cercetarea averii debitorului. Elemente de regimuri matrimoniale. Anularea actelor frauduloase

Tehnici de identificare a patrimoniului. Surse de informare cu privire la bunurile PF – registre publice. Acțiuni de reîntregire a patrimoniului. Se va face o prezentare a acțiunii în anulare din Legea 151 – posibilă paralelă cu Legea nr. 85/2014. Se va face expunere inclusiv pe forma acțiunii, ce va trebui să cuprindă, care sunt condițiile de admisibilitate.

Curs 8 – Întocmirea tabelului de creanțe. Dreptul de creanță și proba acestuia

Se va face o prezentare a creditorilor în concepția Legii nr. 151 și a modalității prin care aceștia pot cere înscrierea la masa credală. De asemenea, se va prezenta felul în care administratorul judiciar va verifica creanțele și va afișa tabelul. Se va insista pe proba creanțelor, pe modalitățile creanțelor, cât și pe felul în care vor fi înscrise diferite creanțe particulare – bancare, garantate, bugetare, nescandente, sub condiție

Curs 9 – Valorificarea bunurilor conform Legii nr. 151/2015

Se va pune accent pe aspectul practic: ce acte se redactează, cum vor arăta actele, cum se transferă proprietatea

Curs 10 – Elemente de contabilitate primară aplicabile în procedură. Fiscalitatea valorificărilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la cursuri

 

 

Nr. crt.

NUME/PRENUME

BAROUL

1.                  

Cutean Bardan

ALBA

2.                  

Koble Ladislau

ALBA

3.                  

Popa Gheorghe-Gligor

ALBA

4.                  

Plesa Sorin Avram

ALBA

5.                  

Potra Meda

ALBA

6.                  

Costinas Catrinel Radu

ALBA

7.                  

Herlea Bianca

ALBA

8.                  

Costinas Marius

ALBA

9.                  

Becan Dorina Liliana

ARAD

10.              

Bornea Florin Alexandru

ARAD

11.              

Borza Mircea Cristian

ARAD

12.              

Bretoteanu Dan Cristian

ARAD

13.              

Buzeșan Florin Sorin

ARAD

14.              

Cărăușan Delia

ARAD

15.              

Chițoi Diana Maria

ARAD

16.              

Creciun Dumitru

ARAD

17.              

Deheleanu Adrian Valeriu

ARAD

18.              

Deheleanu Lavinia Sandra

ARAD

19.              

Demeter Pașcalău Adrian Erwin

ARAD

20.              

Faur Carmen Claudia

ARAD

21.              

Faur Ioan Valentin

ARAD

22.              

Gherga Diana Ioana

ARAD

23.              

Hațegan Ioan

ARAD

24.              

Horvat Oana Raluca

ARAD

25.              

Iordache Lăcrămioara

ARAD

26.              

Joldea Marius

ARAD

27.              

Martin Anca Lenuța

ARAD

28.              

Mihalache Cătălin

ARAD

29.              

Molnar Augustin Alexandru

ARAD

30.              

Molnar Ioana

ARAD

31.              

Momeu Roxana Simona

ARAD

32.              

Moț Manuela Bianca

ARAD

33.              

Palcu Ioana Codruța

ARAD

34.              

Pascal Amalia Maria

ARAD

35.              

Petriș  Ioan Tiberiu

ARAD

36.              

Popa Daniela Ramona

ARAD

37.              

Popescu Liliana Elena

ARAD

38.              

Rabotka Isabela Andreea

ARAD

39.              

Sărăndan Laura Maria

ARAD

40.              

Stanoiov Vali Luminița

ARAD

41.              

Ureche Mărioara

ARAD

42.              

Nicolescu Dragos-Andrei

ARGES

43.              

Fulga Marian

ARGES

44.              

Fulga Sanda Cristina

ARGES

45.              

DIN FLORINA

ARGES

46.              

DRĂGHICIU EMILIA

ARGES

47.              

DUMITRESCU ANDREEA-DANA

ARGES

48.              

FLOREA DANIELA

ARGES

49.              

MORLOVA LAURA

ARGES

50.              

NONOŞEL ELENA-DANIELA

ARGES

51.              

PETRE IRINA-MARIANA

ARGES

52.              

POPESCU BRÂNDUŞA-DOINA

ARGES

53.              

POPESCU FILIP-IULIAN

ARGES

54.              

RĂDULESCU GEORGETA

ARGES

55.              

ŢÎRLESCU (DANA) PETRUŢA ELENA

ARGES

56.              

Popa Gheorghe-Gligor

ARGES

57.              

Plesa Sorin Avram

ARGES

58.              

Cristu Alina

ARGES

59.              

Achim Diana

BACAU

60.              

Anton Ioana

BACAU

61.              

Bogdan Emanuil Marius

BACAU

62.              

Bulai Leonard

BACAU

63.              

Cojocaru Maria Cristina

BACAU

64.              

Craciun Elena

BACAU

65.              

Doboș Anca Simona

BACAU

66.              

Druță Olimpiu

BACAU

67.              

Dumea Petrică Irinel

BACAU

68.              

Epure Ana Maria

BACAU

69.              

Fesan Vlad Alexandru

BACAU

70.              

Fodor Ioana

BACAU

71.              

Grădinaru C.Florentin

BACAU

72.              

Gură Radu Cătălin

BACAU

73.              

Huiban Ciprian Iulian

BACAU

74.              

Iliescu Maria Claudia

BACAU

75.              

Irimia Irina Mihaela

BACAU

76.              

Lepirda Elena Ana

BACAU

77.              

Luncanu Clara

BACAU

78.              

Mâcâială Ionuț

BACAU

79.              

Mârcă Andreea Alina

BACAU

80.              

Mârcă Radu Nicolae

BACAU

81.              

Mititelu Mihai

BACAU

82.              

Nechita Marcel

BACAU

83.              

Nechita Mihaela

BACAU

84.              

Nițu Dan

BACAU

85.              

Olariu Elena Mirela

BACAU

86.              

Popovici Daniela

BACAU

87.              

Serban Constantin

BACAU

88.              

Stefănescu Corina Steliana

BACAU

89.              

Muntean Iuliana

BACAU

90.              

Serban Florin

BACAU

91.              

Băbușanu Elena

BACAU

92.              

Diaconu Alexandru Valentin

BACAU

93.              

Frigura Alina Daniela

BACAU

94.              

Bejan Dochiana

BIHOR

95.              

Blaga Lavinia

BIHOR

96.              

Botan Sebastian

BIHOR

97.              

Brînduș Claudia

BIHOR

98.              

But Daciana

BIHOR

99.              

Buzlea Lucian

BIHOR

100.          

Cheregi Olivia

BIHOR

101.          

Chiș Cosmina

BIHOR

102.          

Chiș Renata

BIHOR

103.          

Ciolac Adrian

BIHOR

104.          

Codrean Ramona

BIHOR

105.          

Cosma Laura

BIHOR

106.          

Costaș Florentina

BIHOR

107.          

Costin Florin-Alin

BIHOR

108.          

Crăciun Anamaria

BIHOR

109.          

Darna Denisa

BIHOR

110.          

Dezsi Renata

BIHOR

111.          

Dimeny Beatrice

BIHOR

112.          

Domocoș Crenguța

BIHOR

113.          

Fekete Eva

BIHOR

114.          

Galeș Iulia

BIHOR

115.          

Gavra Maria

BIHOR

116.          

Găitanaru Andrada

BIHOR

117.          

Guiaș Simona

BIHOR

118.          

Hălmăgean Mihaela

BIHOR

119.          

Ilaș Cornelia

BIHOR

120.          

Iovan Ramona

BIHOR

121.          

Jida Marius

BIHOR

122.          

Kolozsi Arpad

BIHOR

123.          

Laza Alexandrina

BIHOR

124.          

Laza Melania

BIHOR

125.          

Lazeu Dana

BIHOR

126.          

Leu Mihaela

BIHOR

127.          

Leucea Alina

BIHOR

128.          

Lucuța Georgeta

BIHOR

129.          

Munteanu Dacian

BIHOR

130.          

Negrea Emilia

BIHOR

131.          

Nemțeanu Andrei

BIHOR

132.          

Oltean Florin

BIHOR

133.          

Pascu Radu

BIHOR

134.          

Petruș Monisa

BIHOR

135.          

Pîrlea Diana

BIHOR

136.          

Pop Delia

BIHOR

137.          

Pop Lavinia

BIHOR

138.          

Popa Anamaria-Bianca

BIHOR

139.          

Popovici Cristian

BIHOR

140.          

Popoviciu Marius

BIHOR

141.          

Rengle Bianca

BIHOR

142.          

Rukaj Ioana

BIHOR

143.          

Sere Simona

BIHOR

144.          

Sima-Lenghel Raluca

BIHOR

145.          

Simuț Maria

BIHOR

146.          

Stanciu Nicolae

BIHOR

147.          

Stancu Adrian

BIHOR

148.          

Tomele Sorin

BIHOR

149.          

Vîntu Bogdan

BIHOR

150.          

SALEH ALI MONICA

BOTOSANI

151.          

HUTANU  MARIAN

BOTOSANI

152.          

HUTANU  ADINA ELENA

BOTOSANI

153.          

BIRLADEANU MARIAN

BOTOSANI

154.          

BIRLADEANU ANA-ROXANA

BOTOSANI

155.          

ABDULBAKI WAND ALEXANDRU

BOTOSANI

156.          

ABDULBAKI DANA-ELENA

BOTOSANI

157.          

BASNO MUNTEANU LOREDANA-R

BOTOSANI

158.          

ROSU ALEXANDRA

BOTOSANI

159.          

ABABEI  BOSINCEANU CONSTANTIN

BOTOSANI

160.          

FILIPESCU VALENTIN

BOTOSANI

161.          

ROTARU SIMONA  RALUCA

BOTOSANI

162.          

BUCECEANU  DINU

BOTOSANI

163.          

BRĂTIANU  DANA

BRASOV

164.          

BRĂTESCU MIHAI

BRASOV

165.          

BUDESCU  BOGDAN

BRASOV

166.          

CAPOTĂ

BRASOV

167.          

CIOAREC MARIA

BRASOV

168.          

ILIE VICTOR

BRASOV

169.          

GHIDERMIC RADU TUDOR

BRASOV

170.          

MATEESCU ANTONELA OTILIA

BRASOV

171.          

PĂŞTINA  DUMITRA

BRASOV

172.          

SANDU GABRIELA

BRASOV

173.          

SAVU  CRISTINA

BRASOV

174.          

CHIFOREANU CLAUDIA ALINA

BRASOV

175.          

LUCACI LUCIAN

BRASOV

176.          

MANOIL ANA-MARIA

BRASOV

177.          

PETRAN MIHAELA-LILIANA

BRASOV

178.          

ZEBCIUC LAURA TEODORA

BRASOV

179.          

SÎMBOTIN RAMONA

BRASOV

180.          

SÎMBOTIN REMUS

BRASOV

181.          

DINU  CRISTINA

BRASOV

182.          

DINU CRISTIAN ION

BRASOV

183.          

IŞOIU MĂDĂLINA LUCIA

BRASOV

184.          

CHIVĂRAR MARIANA

BRASOV

185.          

POPEA  ADINA-BIANCA

BRASOV

186.          

BEJAN ELENA VASILICA

BRASOV

187.          

COJOCAR  CARMEN

BRASOV

188.          

DRĂGAN CLAUDIU LEONARD

BRASOV

189.          

GOGA ALEXANDRU SILVIU

BRASOV

190.          

JINGA MONICA

BRASOV

191.          

NIŢOIU LORENA GABRIELA

BRASOV

192.          

ROŞCA MIHAELA

BRASOV

193.          

POPŞOR  IOANA-AURICA

BRASOV

194.          

TÂRZIU  IONELA

BRASOV

195.          

GHIDERMIC  ADINA

BRASOV

196.          

HORDOAN ANA ANDREEA

BRASOV

197.          

CĂLINOIU LUMINIŢA  MIHAELA

BRASOV

198.          

CRĂCIUN  LAURA

BRASOV

199.          

MOLDOVAN GEORGIANA

BRASOV

200.          

BORCSA  ANCUTA MĂDĂLINA

BRASOV

201.          

BARBU VASILE

BRASOV

202.          

VĂDUVA  OVIDIU

BRASOV

203.          

POPESCU IOANA IULIA

BRASOV

204.          

TODOR  ANDREEA

BRASOV

205.          

JUNCU AURELIA

BRASOV

206.          

IOSIF NIŢĂ RALUCA-EMILIA

BRASOV

207.          

ILLYES RUSU ENIKO

BRASOV

208.          

CRIŞAN OCTAVIAN CONSTANTIN

BRASOV

209.          

CRIŞAN HORAŢIU IOAN

BRASOV

210.          

PÂNZARU CLAUDIA

BRASOV

211.          

DRĂGHICI ALEXANDRU

BRASOV

212.          

RONCU LAURA-MIHAELA

BRASOV

213.          

VIDINEAC EUGEN-CONSTANTIN

BRASOV

214.          

BĂTUŞARU  CRINELA MIHAELA

BRASOV

215.          

MARDARE VICTOR MELINTE

BRASOV

216.          

GHEORGHIESCU EMANUELA

BRASOV

217.          

RUSU CARMEN GABRIELA

BRASOV

218.          

RUSU ADRIAN GHEORGHE

BRASOV

219.          

APOSTOL DANIEL-DUMITRU

BRASOV

220.          

BALCA SILVIU-LUCIAN

BRASOV

221.          

ILE  MIRELA

BRASOV

222.          

MACOŞ IULIANA NARCISA

BRASOV

223.          

CIOLACU CORINA

BRASOV

224.          

GRUSEA CARMEN RODICA

BRASOV

225.          

GUIMAN IOAN

BRASOV

226.          

MIESS ELEONORA  BRINDUSA

BRASOV

227.          

NIŢU  IULIAN

BRASOV

228.          

PELI ANCA

BRASOV

229.          

DUŢIA  RAMONA ELENA

BRASOV

230.          

OPREA CEZARA IOANA

BRASOV

231.          

ROŞU  ALEXANDRU

BRASOV

232.          

SASU HORAŢIU VALENTIN

BRASOV

233.          

GODRI SARA

BRASOV

234.          

DUMITRACIUC LAURA-MIHAELA

BRASOV

235.          

ONCIOIU FLORENTINA DIANA

BRASOV

236.          

OPROAIA  GABRIELA

BRASOV

237.          

MALENE PETRU

BRASOV

238.          

BORCOMAN  IOANA RALUCA

BRASOV

239.          

BURCUŢĂ PARASCHIVA

BRASOV

240.          

BENGHIA CORNELIA

BRASOV

241.          

BOERIU CRISTIANA

BRASOV

242.          

LASCU DANIEL

BRASOV

243.          

BLIDEA  RODICA

BRASOV

244.          

BLIDEA GHEORGHE

BRASOV

245.          

RECHIŢEAN  ADRIANA MARIA

BRASOV

246.          

STAN EMILIAN

BRASOV

247.          

CHIRITA ALEXANDRU-AURELIAN

BUCURESTI

248.          

POPA MATEI-LAURENTIU

BUCURESTI

249.          

BARASCU FLORICA

BUCURESTI

250.          

BONCU CONSTANTIN-GIULIANO

BUCURESTI

251.          

RISTEA VASILICA

BUCURESTI

252.          

PRELIPCEANU MARIA-ZAHARA

BUCURESTI

253.          

IONESCU CRINA-DIANA

BUCURESTI

254.          

DANIELA DAVIDESCU

BUCURESTI

255.          

HAMUNGA CRISTINA-ELENA

BUCURESTI

256.          

GIURGEA FLORENTIN-CATALIN

BUCURESTI

257.          

SAVIN STEFAN-ADRIAN

BUCURESTI

258.          

PLESCA MIHNEA-ADRIAN

BUCURESTI

259.          

POSTALIU ANA-MARIA

BUCURESTI

260.          

DIACONU ADRIAN-IOAN

BUCURESTI

261.          

POPESCU IOANA-CATALINA

BUCURESTI

262.          

MITRACHE CLAUDIA-ESMERALDA

BUCURESTI

263.          

VRABIE LAURA-ELENA

BUCURESTI

264.          

MIHALACHE MIRELA

BUCURESTI

265.          

CIOCODEICA ALEXANDRA OANA

BUCURESTI

266.          

BOERESCU CAMELIA SIMONA

BUCURESTI

267.          

VALEANU OVIDIU

BUCURESTI

268.          

RADULESCU ANDREI-GEORGE

BUCURESTI

269.          

DINUCU-JIANU DAIANA-MIHAELA

BUCURESTI

270.          

SAMOILA CORINA-ELENA

BUCURESTI

271.          

GERBER FRANCISC

BUCURESTI

272.          

PINZARU ANA-MARIA

BUCURESTI

273.          

IACOBESCU RALUCA-ILEANA

BUCURESTI

274.          

BURDUSEL ISABELA

BUCURESTI

275.          

PARLOG MARIA

BUCURESTI

276.          

MIHAILOVICI ROSE-MARIE

BUCURESTI

277.          

GORAN BIANCA

BUCURESTI

278.          

NEAGOIE DANIELA-MARIA

BUCURESTI

279.          

CHIRILOV MATEI

BUCURESTI

280.          

POPOVICI CATALINA-ANTOANELA

BUCURESTI

281.          

PARANIAC BOGDAN

BUCURESTI

282.          

PETRESCU CARMEN

BUCURESTI

283.          

ION GIORGIANA-FLORENTINA

BUCURESTI

284.          

OLTEANU SIMION-DANUT

BUCURESTI

285.          

GEANTA VLAD-COSTIN

BUCURESTI

286.          

MARIN ELISABETA-CLEOPATRA

BUCURESTI

287.          

MILITARU ION

BUCURESTI

288.          

ENACHESCU BEATRICE-LUIZA

BUCURESTI

289.          

CONSTANTINESCU-DAN VIORICA

BUCURESTI

290.          

DUTA I. OANA

BUCURESTI

291.          

PREDUT MARIUS-CATALIN

BUCURESTI

292.          

BOSCAN VICENTIU IONUT

BUCURESTI

293.          

MANTA VICTOR-PAUL

BUCURESTI

294.          

DUCA SORINA-IULIANA

BUCURESTI

295.          

RITAN ALINA-MAGDALENA

BUCURESTI

296.          

STOENCIU MIHAI

BUCURESTI

297.          

MURAR ALEXANDRU-CRISTIAN

BUCURESTI

298.          

MURAR GEORGE-IULIAN

BUCURESTI

299.          

DUMITRACHE-CHIRONDA OXANA

BUCURESTI

300.          

IVU MARIUS-DANIEL

BUCURESTI

301.          

HOSU CRISTIANA-MADALINA

BUCURESTI

302.          

PAUN CARMEN-LOREDANA

BUCURESTI

303.          

RADULESCU MIHAELA

BUCURESTI

304.          

RADULESCU MARIA

BUCURESTI

305.          

MARIN GIULIETA-GABRIELA

BUCURESTI

306.          

ISTRATESCU ELIA

BUCURESTI

307.          

ENACHE ANTONIA

BUCURESTI

308.          

METEHOIU IRINA

BUCURESTI

309.          

PATRASCANU IULIAN

BUCURESTI

310.          

CARANDA SIMONA-CRISTINA

BUCURESTI

311.          

SIRBU MARIANA

BUCURESTI

312.          

MIHU DUMITRU

BUCURESTI

313.          

DUCA MIRCEA

BUCURESTI

314.          

SOMFALEAN LARISA

BUCURESTI

315.          

DRAGHICI DUMITRU

BUCURESTI

316.          

SCOPELITIS CARMEN EMANUELA

BUCURESTI

317.          

BALULESCU MARIO

BUCURESTI

318.          

HIRJOGHE CORNELIU-GEORGIAN

BUCURESTI

319.          

PLUGARIU OANA IULIANA

BUCURESTI

320.          

DRAGOMIRESCU AURELIA

BUCURESTI

321.          

ROGOJINARU GABRIELA

BUCURESTI

322.          

ILIE ADRIAN

BUCURESTI

323.          

TABARA MARIUS GABRIEL

BUCURESTI

324.          

MUSTEA RODICA

BUCURESTI

325.          

PAUN ALEXANDRU

BUCURESTI

326.          

CALCIU VALENTIN-STEFAN

BUCURESTI

327.          

VOICU IRINA ELENA

BUCURESTI

328.          

CHITAN ALEXANDRA

BUCURESTI

329.          

CIOCODEICA ALEXANDRA OANA

BUCURESTI

330.          

BOERESCU CAMELIA SIMONA

BUCURESTI

331.          

VLAD MARIANA

BUCURESTI

332.          

SOLDEA CIPRIAN

BUCURESTI

333.          

ILEANA GABRIELA

BUCURESTI

334.          

BRANCUS MARIUS GABRIEL

BUCURESTI

335.          

GHITA GINA

BUCURESTI

336.          

CICALA KATIA CONSTANTA

BUCURESTI

337.          

BALTEI CATALIN-CONSTANTIN

BUCURESTI

338.          

BALASCAN RALUCA-ZAMFIRA

BUCURESTI

339.          

PETRARIU OCTAVIAN-RAZVAN

BUCURESTI

340.          

TIMARU CRISTINA

BUCURESTI

341.          

MINCU PAUL-ALEXANDRU

BUCURESTI

342.          

BADEA CAMELIA-MARIANA

BUCURESTI

343.          

ROMANOV GRATIELA-ADRIANA

BUCURESTI

344.          

SAVELI ANDREEA-MADALINA

BUCURESTI

345.          

SIMA RALUCA

BUCURESTI

346.          

RADU MARIAN

BUCURESTI

347.          

GAVRILESCU LILIANA

BUCURESTI

348.          

VISOIANU VLADIMIR-EMIL

BUCURESTI

349.          

URSU DRAGOS ALEXANDRU

BUCURESTI

350.          

CONSTANTINESCU-DAN CLAUDIU

BUCURESTI

351.          

SCUTARU IOAN-BOGDAN

BUCURESTI

352.          

GHEMES-NEMETHI ARGENTINA

BUCURESTI

353.          

GHEMES-NEMETHI STEFAN

BUCURESTI

354.          

STEFANESCU BOGDAN

BUCURESTI

355.          

MARIAN OCTAVIAN-FLORIN

BUCURESTI

356.          

ANGHEL ADRIAN-IONUT

BUCURESTI

357.          

DURA ALINA-FLORENTINA

BUCURESTI

358.          

CRISTEA LOREDANA-YVONA

BUCURESTI

359.          

GOAGE CLAUDIA-MADINA

BUCURESTI

360.          

RACHITEANU VALENTIN-FLORIN

BUCURESTI

361.          

CIOCANEA-HRISTESCU ALINA

BUCURESTI

362.          

GALETSCHI ALEXANDRU-CLAUDIU

BUCURESTI

363.          

ROSCA MIHAELA-NICOLETA

BUCURESTI

364.          

DURNEA ION

BUCURESTI

365.          

ABDELRAZEK CORNELIA-CORINA

BUCURESTI

366.          

SIRBU CRISTINA-ADRIANA

BUCURESTI

367.          

MIHAILESCU EUGENIA-IOANA

BUCURESTI

368.          

ANDREI NICOLETA

BUCURESTI

369.          

CANACHE GEORGIANA-COSMINA

BUCURESTI

370.          

VOICHIN CRISTINA-MIHAELA

BUCURESTI

371.          

DUTU MARGARETA

BUCURESTI

372.          

PREOTU ALEXANDRU-COTISO

BUCURESTI

373.          

CANDEA GINA-MIHAELA

BUCURESTI

374.          

RUSU ANDREEA

BUCURESTI

375.          

GALUSCAN MANUELA-SANDA

BUCURESTI

376.          

MANOLICA ANDREEA-IULIA

BUCURESTI

377.          

DINUCU-JIANU DAIANA-MIHAELA

BUCURESTI

378.          

TALAMBA VLAD-ANDREI

BUCURESTI

379.          

VALEANU ALINA-RAMONA

BUCURESTI

380.          

IACOB ANA-MARIA

BUCURESTI

381.          

UTIU ALEXANDRINA-IOANA

BUCURESTI

382.          

UTIU VASILE-DAN

BUCURESTI

383.          

CISMASU GABRIELA-ECATERINA

BUCURESTI

384.          

NITU NICOLETA

BUCURESTI

385.          

POPESCU N. ION

BUCURESTI

386.          

NEAMTU ANA-MARIA

BUCURESTI

387.          

ANGHEL LUMINITA-DOINA

BUCURESTI

388.          

MANCIU LIANA-ALINA

BUCURESTI

389.          

DRUGA I. MIHAELA

BUCURESTI

390.          

COMAN ANA-MARIA

BUCURESTI

391.          

CIONTEA GABRIEL-TRAIAN

BUCURESTI

392.          

PALAN MARIANA

BUCURESTI

393.          

TAYLOR IONELA

BUCURESTI

394.          

DUDA DRAGOS-PETRE

BUCURESTI

395.          

AMARIUTEI GHEORGHE

BUCURESTI

396.          

ZAHARIA-MANESCU DANIELA

BUCURESTI

397.          

MINCIU ALINA-SIMONA

BUCURESTI

398.          

CARBUNARU ELENA-IONELA

BUCURESTI

399.          

CARBUNARU BOGDAN-OVIDIU-CONSTANTIN

BUCURESTI

400.          

MATRAN INA-ALEXANDRA

BUCURESTI

401.          

CALIMENTE IRINA-VIORICA

BUCURESTI

402.          

TUBAC MARIANA

BUCURESTI

403.          

STOICA GABRIELA

BUCURESTI

404.          

MICHINICI CRISTIANA

BUCURESTI

405.          

MOCANU GABRIELA-BEATRICE

BUCURESTI

406.          

VULPOI SIMONA

BUCURESTI

407.          

SANDU ROXANA-ADRIANA

BUCURESTI

408.          

JANTEA MONICA-CARMEN

BUCURESTI

409.          

MUSAT GHEORGHITA-STEFANUT

BUCURESTI

410.          

NUTA ADELA

BUCURESTI

411.          

PAUNESCU ROXANA-CRISTINA

BUCURESTI

412.          

RADULESCU CRISTIAN

BUCURESTI

413.          

MATEI IRINA-PARASCHIVA

BUCURESTI

414.          

TATU ELENA

BUCURESTI

415.          

DRAGOMIR NARCIS-MARCEL

BUCURESTI

416.          

BORDEA NICOLETA-MARILENA

BUCURESTI

417.          

APOSTOL AMALIA-ILEANA

BUCURESTI

418.          

MITREA ANA-MARIA

BUCURESTI

419.          

DELIU-MODOALCA VICA

BUCURESTI

420.          

MINOI MARIAN

BUCURESTI

421.          

UTA DORU

BUCURESTI

422.          

DOBROVICI SORIN-VALERIU

BUCURESTI

423.          

FLOREA GEORGE-MIHAI

BUCURESTI

424.          

BEJINARIU MARIUS-COSTIN

BUCURESTI

425.          

TANASE MARIUS-IONUT

BUCURESTI

426.          

BUSESCU FLORIN-CATALIN

BUCURESTI

427.          

MARGHESCU ANCA

BUCURESTI

428.          

CRACIUN PATRICIA-MIHAELA

BUCURESTI

429.          

VASILESCU OANA-ELENA

BUCURESTI

430.          

BECLEA IULIA

BUCURESTI

431.          

ANGHEL GEANINA-IONELA

BUCURESTI

432.          

TURCU ALINA-ELENA

BUCURESTI

433.          

DIACONU-TICU MARCELA

BUCURESTI

434.          

UDRISTE ANA-MARIA

BUCURESTI

435.          

GRAMESCU REMUS-LAZAR

BUCURESTI

436.          

CRISTEA IRINA-CARMEN

BUCURESTI

437.          

CIULICA AURA-GEORGIANA

BUCURESTI

438.          

BIRISIU MARIA MADALINA

BUCURESTI

439.          

COJOCARU LUCICA

BUCURESTI

440.          

ENACHESCU EMIL-FLORIN

BUCURESTI

441.          

CRISTIAN ILINCA

BUCURESTI

442.          

CRISTEA NICOLETA

BUCURESTI

443.          

PANAITE CATALINA

BUCURESTI

444.          

BERCEA RAMONA-MADALINA

BUCURESTI

445.          

DEACONU ELENA

BUCURESTI

446.          

RISTEA GEORGE-CONSTANTIN

BUCURESTI

447.          

PASCU PETRUTA

BUCURESTI

448.          

MITREA SIMONA-IRINA

BUCURESTI

449.          

NICULESCU-GORPIN RALUCA-ANDREEA

BUCURESTI

450.          

NICULESCU ANA-CRISTINA

BUCURESTI

451.          

STOIAN CONSTANTIN

BUCURESTI

452.          

HALMAGEAN ECATERINA

BUCURESTI

453.          

DUMITRESCU DANIEL

BUCURESTI

454.          

NICULAE IOANA-MANUELA

BUCURESTI

455.          

JOSANU ANDREEA-GEORGETA

BUCURESTI

456.          

BALASOIU ANCA-ELENA

BUCURESTI

457.          

SAVIN ANCA MARIOARA

BUCURESTI

458.          

ROSU ALEXANDRU-CRISTIAN

BUCURESTI

459.          

CIULIANU ELENA-COZMINA

BUCURESTI

460.          

STAN ANCA-ILEANA

BUCURESTI

461.          

OPINCARU ANDREEA-VERONICA

BUCURESTI

462.          

DIACONU IOANA

BUCURESTI

463.          

PRICINA GEORGIANA-GABRIELA

BUCURESTI

464.          

ZAHARIA DRAGOS-CONSTANTIN

BUCURESTI

465.          

FLUERARU VALENTIN-LUCIAN

BUCURESTI

466.          

GHENTA IRINA

BUCURESTI

467.          

RADU MIHAI

BUCURESTI

468.          

NICULESCU ANA-CRISTINA

BUCURESTI

469.          

HLIHOR LIDIA-ELENA

BUCURESTI

470.          

ICHIM RALUCA-VASILICA

BUCURESTI

471.          

TAMAS RAMONA

BUCURESTI

472.          

MUSU CARMELA-MARIANA-ELENA-VIOLETA

BUCURESTI

473.          

CUCU GIORGIANA-ANDREEA

BUCURESTI

474.          

BRASOVIANU CATALINA

BUCURESTI

475.          

POPESCU FLORIN

BUCURESTI

476.          

ANTOCI-BLAJ DENISIA

BUCURESTI

477.          

AVRAMESCU ANCA

BUCURESTI

478.          

SANDAR MARIUS-CATALIN

BUCURESTI

479.          

NEDEA DAN

BUCURESTI

480.          

DANILA GEORGICA

BUCURESTI

481.          

PAVEL CATALIN-RADU

BUCURESTI

482.          

NITULESCU IULIANA

BUCURESTI

483.          

CHIRILA VASILE

BUCURESTI

484.          

MOCANU FLORIAN

BUCURESTI

485.          

DRAGAN ANGELA

BUCURESTI

486.          

MUNTEANU ELENA

BUCURESTI

487.          

VASILIU VALENTIN

BUCURESTI

488.          

ALEXANDRU SIMONA

BUCURESTI

489.          

JIPESCU IULIUS-CONSTANTIN

BUCURESTI

490.          

COSTEA CATALIN

BUCURESTI

491.          

STANOIU ION-VALERIU

BUCURESTI

492.          

IANTUC FLORENTINA

BUCURESTI

493.          

POPESCU IOANA

BUCURESTI

494.          

PRUNA MARGARETA-CARMEN

BUCURESTI

495.          

EPURE DANIELA

BUCURESTI

496.          

POPA ANGELICA-MIOARA

BUCURESTI

497.          

ORZAN VASILICA

BUCURESTI

498.          

VLASCA IORDAN-DANIEL

BUCURESTI

499.          

SCUTARU LAURA-CAMELIA

BUCURESTI

500.          

COSTEA MIHAI-OCTAVIAN

BUCURESTI

501.          

DRAGULANESCU NATALIA

BUCURESTI

502.          

VELE ANTONELLA-NICOLETA-MIOARA

BUCURESTI

503.          

MIRCEA BIANCA-FLORENTINA

BUCURESTI

504.          

GRUMEZA NARCISA-SIMONA

BUCURESTI

505.          

RUSOIU VIGNOLI-LAURENTIU

BUCURESTI

506.          

RUSOIU ELENA-NICOLETA

BUCURESTI

507.          

ARIZAN OANA

BUCURESTI

508.          

PANGRATE SILVIA-MARIA

BUCURESTI

509.          

OVEDENIE ELENA

BUCURESTI

510.          

JIROS GEORGETA-LAURA

BUCURESTI

511.          

CHIRA CRISTINA

BUCURESTI

512.          

LEPADATU ROXANA

BUCURESTI

513.          

PACURARU IOLANDA-MAGDALENA

BUCURESTI

514.          

NITA MARIUS

BUCURESTI

515.          

ROMAN-ENESCU VALENTINA-GABRIELA

BUCURESTI

516.          

VLASCEANU ROXANA-ELENA

BUCURESTI

517.          

TANASA ION-CRISTI

BUCURESTI

518.          

DAMIAN SORICA

BUCURESTI

519.          

RADULESCU GEORGIANA-MIHAELA

BUCURESTI

520.          

AGACHE CARMEN-MARIANA

BUCURESTI

521.          

STOICA RALUCA-CRISTINA

BUCURESTI

522.          

GHEORGHE CRISTINA-MIHAELA

BUCURESTI

523.          

SCARLATESCU COSMIN-GABRIEL

BUCURESTI

524.          

RADULESCU ADRIANA

BUCURESTI

525.          

NEAMTU CLAUDIU

BUCURESTI

526.          

NITA ANDREEA

BUCURESTI

527.          

ALBU A. DANIELA

BUCURESTI

528.          

STRATESCU ALINA-IOANA

BUCURESTI

529.          

JAMBORI MAGDALENA-MADALINA

BUCURESTI

530.          

BELCIU VIOLETA-ELIZA

BUCURESTI

531.          

DUMITRU ELENA-MIRELA

BUCURESTI

532.          

SLOBOZEANU IONUT-RARES

BUCURESTI

533.          

IONITA NICOLETA-DORINELA

BUCURESTI

534.          

DANOIU DANIELA-LORELAY

BUCURESTI

535.          

MIHALACHE MIHAITA

BUCURESTI

536.          

MACIUCEANU-ZARNESCU IOANA-RUXANDRA

BUCURESTI

537.          

STANCIU TUDOR-ANDREI

BUCURESTI

538.          

NECULA ANCA-STEFANIA

BUCURESTI

539.          

MARUTA PETRU

BUCURESTI

540.          

STANCU NICULAE

BUCURESTI

541.          

PETRESCU IOLANDA-ANDREEA

BUCURESTI

542.          

AMZAR GETA-GABRIELA

BUCURESTI

543.          

IONESCU CARMEN

BUCURESTI

544.          

PRALA CAMELIA-GABRIELA

BUCURESTI

545.          

NANU FLAVIU

BUCURESTI

546.          

EIDELMANN ADRIANA

BUCURESTI

547.          

DOJANA MIHAIL-DAN

BUCURESTI

548.          

BRUTARU GABRIEL-MARIAN

BUCURESTI

549.          

DRAGAN SORIN-OVIDIU

BUCURESTI

550.          

PAPATEOLOGU DENISA-FLORENTINA

BUCURESTI

551.          

FOMETICI PETRE

BUCURESTI

552.          

CRACAN MIHAELA

BUCURESTI

553.          

TALPAN BOGDAN-ALEXANDRU

BUCURESTI

554.          

PARVU MIRCEA

BUCURESTI

555.          

POPA FLORENTINA

BUCURESTI

556.          

PREDETEANU TUDOR

BUCURESTI

557.          

NICULAE MARIA-MIRELA

BUCURESTI

558.          

DUMITRIU MIRCEA-EMIL

BUCURESTI

559.          

DUMITRASCU RAMONA-ANCA-DENISA

BUCURESTI

560.          

DUMITRAN MELANIA

BUCURESTI

561.          

GHIURCA AMALIA

BUCURESTI

562.          

PAUNESCU MIHAELA

BUCURESTI

563.          

LUCA IOANA ADRIANA

BUCURESTI

564.          

CODREA IOANA BIANCA

BUCURESTI

565.          

Cicala Katia

BUCURESTI

566.          

Pavel Ramona

BUCURESTI

567.          

Simion Dumitrita

BUCURESTI

568.          

Tubac Mariana

BUCURESTI

569.          

Onofrei Andrei

BUCURESTI

570.          

Evdochimov Tamara

BUCURESTI

571.          

Popescu Luiza

BUCURESTI

572.          

Marcu Corina

BUCURESTI

573.          

Radulescu Andreea

BUCURESTI

574.          

Balica Andreea

BUCURESTI

575.          

Aura Diaconescu

BUCURESTI

576.          

Gabriela Dinu

BUCURESTI

577.          

Ungureanu Aura

BUCURESTI

578.          

Baicu Marinela

BUCURESTI

579.          

Iulia Vadan

BUCURESTI

580.          

Rosu Alexandru Cristia

BUCURESTI

581.          

Dorotheia Maria Olteanu

BUCURESTI

582.          

Pavel Catalin Radu

BUCURESTI

583.          

Tudor Predeteanu

BUCURESTI

584.          

Mihut Gabriela Gyongy

BUCURESTI

585.          

Cezar Adrian

BUCURESTI

586.          

Marin Frunzareanu

BUCURESTI

587.          

Ania Radu

BUCURESTI

588.          

Barbu Mihail

BUCURESTI

589.          

Birnea Luminita

BUCURESTI

590.          

Enache Viorica Anca

BUCURESTI

591.          

Radulescu Tatiana

BUCURESTI

592.          

Irimia Balescu Arion

BUCURESTI

593.          

Elena Bustea

BUCURESTI

594.          

Elena Munteanu

BUCURESTI

595.          

Ganciu Nicoleta

BUCURESTI

596.          

Roman Laura

BUCURESTI

597.          

Oniță-Stîngă Adriana

BUZAU

598.          

Oniță Codruț Mihai

BUZAU

599.          

Ciob Dragoș Mihai

BUZAU

600.          

Niță Daniela

BUZAU

601.          

Sârbu Agnes Isabelle

BUZAU

602.          

Bucur Alina

BUZAU

603.          

Stîngă Iulian Laurențiu

BUZAU

604.          

Huchiu Emil

BUZAU

605.          

Nicu Liliana Sanda

BUZAU

606.          

Băieș Florentina

BUZAU

607.          

Busuioc Luiza Cristina

BUZAU

608.          

Voicilă Mariana

BUZAU

609.          

Toader Niculina

BUZAU

610.          

Popa Cristina

BUZAU

611.          

Acu Lucica

BUZAU

612.          

Bratu Andreea Elena

BUZAU

613.          

Poteraș Lucica Mihaela

BUZAU

614.          

Marin Cristina Alina

BUZAU

615.          

Grigore Irina

BUZAU

616.          

Chiței Daniela

BUZAU

617.          

Zane Catalina Silvia

BUZAU

618.          

Vasile Cristina Maria

BUZAU

619.          

Zaharia Aurel

BUZAU

620.          

Manolache Alexandra Mihaela

BUZAU

621.          

Dinu Eugen

BUZAU

622.          

Diana-Mihaela Culicovschi

BUZAU

623.          

Tudorancea Mihail Adrian

BUZAU

624.          

Popescu Cătălin

BUZAU

625.          

Grigore Daniel

BUZAU

626.          

Nartea Aleodor Mircea

BUZAU

627.          

Nartea Emilia Simona

BUZAU

628.          

Şerban Luxa

BUZAU

629.          

Constantin Carmen

CALARASI

630.          

Matache Iuliana Ecaterina

CONSTANTA

631.          

Pintilie Augustina-Claudia

CONSTANTA

632.          

Penciu Anda

CONSTANTA

633.          

Tamasan Stefana

CONSTANTA

634.          

Alexa Adriana

CONSTANTA

635.          

Birsu Anca

CONSTANTA

636.          

Damgalin Dalila

CONSTANTA

637.          

Dinu Daiana

CONSTANTA

638.          

Constantin Luana

CONSTANTA

639.          

Cotan Sofia

CONSTANTA

640.          

Enache Lucian

CONSTANTA

641.          

Enache Renghea

CONSTANTA

642.          

Filip Mihaela

CONSTANTA

643.          

Resteanu Alina

CONSTANTA

644.          

Gheorghita Camelia

CONSTANTA

645.          

Bratu Florentina

CONSTANTA

646.          

Urmosi Robert

CONSTANTA

647.          

Liticanu Irina

CONSTANTA

648.          

Juganaru Radu

CONSTANTA

649.          

Tita batrinu Crista

CONSTANTA

650.          

Rosu Iuliana

CONSTANTA

651.          

Sfircea Ovidiu

CONSTANTA

652.          

Nita David

CONSTANTA

653.          

Scrieciu Mihaela

CONSTANTA

654.          

Tamasan Stefana

CONSTANTA

655.          

Petcu Mihaela

CONSTANTA

656.          

Seimeneanu

CONSTANTA

657.          

Manzala Traian

CONSTANTA

658.          

Gherlan Marius

CONSTANTA

659.          

Paris Zoe

CONSTANTA

660.          

Stupar Liviu

CONSTANTA

661.          

Vladuca Ana Maria

DAMBOVITA

662.          

Baiesiu Razvan

DAMBOVITA

663.          

Cioaca Gabriel

DAMBOVITA

664.          

Grigorescu Michael

DAMBOVITA

665.          

Oprea Maria

DAMBOVITA

666.          

Acrivopol Elena-Bianca

DOLJ

667.          

Albu Octavian-Ștefan

DOLJ

668.          

Ancuțescu George-Aurel

DOLJ

669.          

Andriescu Luminița-Elena

DOLJ

670.          

Badea Mariana

DOLJ

671.          

Balaci Angela

DOLJ

672.          

Balaci Clara

DOLJ

673.          

Bădescu Gabriel Florin

DOLJ

674.          

Bălănoiu Adelina-Oana

DOLJ

675.          

Belu Letiția Adela

DOLJ

676.          

Belu Tudor

DOLJ

677.          

Bîcu Lenuța

DOLJ

678.          

Blejdea Elena Mihaela

DOLJ

679.          

Bogdan Alexandru Marius

DOLJ

680.          

Bratu Mariana

DOLJ

681.          

Buzatu Irina

DOLJ

682.          

Chionea Gheorghe

DOLJ

683.          

Ciocan Iulia

DOLJ

684.          

Ciolacu-Olteanu Vasile Daniel

DOLJ

685.          

Cocoșilă Alina-Mariana

DOLJ

686.          

Cojocaru Marian

DOLJ

687.          

Crăciunescu Daniela

DOLJ

688.          

Curca Stelian

DOLJ

689.          

Dan Daniela

DOLJ

690.          

Deaconu Camelia

DOLJ

691.          

Diaconu Adrian-Gabriel

DOLJ

692.          

Diaconu Crenguța

DOLJ

693.          

Diaconu-Florea Cristian

DOLJ

694.          

Dinulescu Colțatu Alina Monica

DOLJ

695.          

Drincianu Florentina

DOLJ

696.          

Dumitru Carmen-Alina

DOLJ

697.          

Dumitru Marius

DOLJ

698.          

Enea Gabriela Virginia

DOLJ

699.          

Enoiu Carmen Lusiana

DOLJ

700.          

Fleancu Aurel

DOLJ

701.          

Florea Alexandru

DOLJ

702.          

Florea Camelia-Nicoleta

DOLJ

703.          

Florea Carmen Steluța

DOLJ

704.          

Florescu Alexandra

DOLJ

705.          

Florian Laura-Maria

DOLJ

706.          

Georgescu Alina

DOLJ

707.          

Giuca Iuliana Gabriela

DOLJ

708.          

Gligă Andi Florentin

DOLJ

709.          

Golea Teodora Marinela

DOLJ

710.          

Grăjdan Elena Daniela

DOLJ

711.          

Grecu Catalin Dan

DOLJ

712.          

Grecu Elena

DOLJ

713.          

Grigore Aura Lucia

DOLJ

714.          

Grigore Bogdan George

DOLJ

715.          

Ignat Mihai

DOLJ

716.          

Ionele Ancuța-Denisa

DOLJ

717.          

Iordache Elena

DOLJ

718.          

Iordache Teodora Elena

DOLJ

719.          

Jieanu Răzvan-Mihai

DOLJ

720.          

Lungu Florentina Sorina

DOLJ

721.          

Lungu Laurențiu Răzvan

DOLJ

722.          

Manafu Sorin-Ionuț

DOLJ

723.          

Marinescu Alina

DOLJ

724.          

Marta Adriana-Florina

DOLJ

725.          

Marta Adrian-Valentin

DOLJ

726.          

Mihai Mihaela Cătălina

DOLJ

727.          

Mirea Marin

DOLJ

728.          

Mirion Mariana

DOLJ

729.          

Miroiu Marius

DOLJ

730.          

Mitre Laurențiu Ionelaș

DOLJ

731.          

Mitroescu Adrian

DOLJ

732.          

Moroșanu Constantin

DOLJ

733.          

Munteanu Nicolae

DOLJ

734.          

Neagoe Mihail

DOLJ

735.          

Nedelcu Paul-Iulian

DOLJ

736.          

Nica-Abu Leonardo Irinel

DOLJ

737.          

Nițulescu Marllena-Theodora

DOLJ

738.          

Oane Bogdan David

DOLJ

739.          

Ouatu Andrei-Cosmin

DOLJ

740.          

Paul Raluca Lucia

DOLJ

741.          

Pelea Manuela

DOLJ

742.          

Pîrvu Ana-Maria

DOLJ

743.          

Plăeșiu Oana Maria

DOLJ

744.          

Presacar Maria-Elena

DOLJ

745.          

Radu Andreea-Oana

DOLJ

746.          

Roșca Dragoș Ștefănel

DOLJ

747.          

Sandu Petre

DOLJ

748.          

Simion Nicolae

DOLJ

749.          

Spânu Lorela

DOLJ

750.          

Sperilă Ovidiu

DOLJ

751.          

Spirea Mariana

DOLJ

752.          

Stanciu Lorena

DOLJ

753.          

Stănică Lori

DOLJ

754.          

Stefan Florin Laurențiu

DOLJ

755.          

Strinu Alina

DOLJ

756.          

Ștefănescu Cristian

DOLJ

757.          

Topuzu Georgiana

DOLJ

758.          

Troanță-Rebeleș-Turculeanu  Teodor-Dragoș

DOLJ

759.          

Troanță-Rebeleș-Turculeanu Andreea Livia

DOLJ

760.          

Tudor Armand Felix

DOLJ

761.          

Tulitu Gabriela

DOLJ

762.          

Turbăceanu Victoria

DOLJ

763.          

Țapelea Bogdan Ion

DOLJ

764.          

Țenea Irina Emilia

DOLJ

765.          

Țenea Irina-Maria

DOLJ

766.          

Țuțuianu Irina

DOLJ

767.          

Vasile Georgeta

DOLJ

768.          

Velișcu Constantin

DOLJ

769.          

Vîlceanu Lavinia-Mihaela

DOLJ

770.          

Vodă Dragoș

DOLJ

771.          

ANDREI MĂDĂLINA

GIURGIU

772.          

AZOIŢEI FLORINA

GIURGIU

773.          

BARAC ELENA

GIURGIU

774.          

BASANGIAC CONSTANTIN

GIURGIU

775.          

BRATU SERGIU – GEORGE

GIURGIU

776.          

CALAGIU THEODORA

GIURGIU

777.          

CĂPRAN DANIEL

GIURGIU

778.          

CHILAT MAGDALENA

GIURGIU

779.          

COPOIU LUCIAN

GIURGIU

780.          

CORNACIU CĂTĂLIN

GIURGIU

781.          

CRUCERU CARMEN

GIURGIU

782.          

DEACU ŞTEFAN

GIURGIU

783.          

DUMITRICĂ OANA

GIURGIU

784.          

DUŢĂ MANUELA

GIURGIU

785.          

ENE MIOARA

GIURGIU

786.          

GRĂTIANU DIANA

GIURGIU

787.          

IOANIŢOAIA SORINA

GIURGIU

788.          

ION VIOREL CLAUDIU

GIURGIU

789.          

IVAN RAISA

GIURGIU

790.          

LUPU MIRELA

GIURGIU

791.          

MARDALE ION

GIURGIU

792.          

MIHĂILĂ IULIANA

GIURGIU

793.          

MIHUŢ GEORGETA

GIURGIU

794.          

MILITARU ANDREI

GIURGIU

795.          

MIU ALINA

GIURGIU

796.          

NEAGU RAREŞ

GIURGIU

797.          

NEAŢĂ MIRELA

GIURGIU

798.          

NICA ADRIAN

GIURGIU

799.          

NICHITA MARIAN

GIURGIU

800.          

NIŢU ANCA

GIURGIU

801.          

OLARU ADRIAN BOGDAN

GIURGIU

802.          

PĂUNICĂ IULIAN

GIURGIU

803.          

PĂUNICĂ IULIANA

GIURGIU

804.          

PIROI VICTOR – VICTOR

GIURGIU

805.          

POPESCU ALEXANDRU

GIURGIU

806.          

POPESCU LUCIAN

GIURGIU

807.          

RUSE DĂNUŢ

GIURGIU

808.          

STANCA DANIELA

GIURGIU

809.          

STATE MIHAELA

GIURGIU

810.          

STOIANOVICI CRINA

GIURGIU

811.          

ŞCHIOPU NICOLETA

GIURGIU

812.          

TIMOFTESCU VALENTINA

GIURGIU

813.          

DINU (TOMA) ANDREEA

GIURGIU

814.          

TUDOR IZABELA

GIURGIU

815.          

TUDOR MARIANA

GIURGIU

816.          

ŢOGOE RALUCA

GIURGIU

817.          

ŢONE LILIANA

GIURGIU

818.          

UDREA MIREL

GIURGIU

819.          

UNGUREANU IRINA -MARIA

GIURGIU

820.          

VUCĂ EMIL

GIURGIU

821.          

DUMITRESCU VLAD

GIURGIU

822.          

Babau Carmen Stefania

GORJ

823.          

Bădița Isabela Ecaterina

GORJ

824.          

Bătanu Milena

GORJ

825.          

Bogdan Ligia Daciana

GORJ

826.          

Călugăru Ivona

GORJ

827.          

Dijmărescu Lucia

GORJ

828.          

Drăghici Cristian

GORJ

829.          

Eftenoiu Adrian

GORJ

830.          

Groza Anca Daniela

GORJ

831.          

Mazilu Tudor

GORJ

832.          

Mișcodan Germina

GORJ

833.          

Mezinca Mihaela

GORJ

834.          

Novolan Cristian

GORJ

835.          

Petrescu Eriță Adina

GORJ

836.          

Popescu Zamfir

GORJ

837.          

Stanciu Camelia

GORJ

838.          

Stănișel Simona

GORJ

839.          

Şipoteanu Săndica Lavinia

GORJ

840.          

Vitejanu Emilia Daniela

GORJ

841.          

Vonica Elena Daniela

GORJ

842.          

ALEXANDROIU ION

HUNEDOARA

843.          

ALEXANDROIU RADU FLORIN

HUNEDOARA

844.          

ANDRAȘ DOREL

HUNEDOARA

845.          

ANDRAȘ MIHAIELA DORINA

HUNEDOARA

846.          

AVRAM MARIOARA

HUNEDOARA

847.          

BEȘLEAGĂ DORU ANDREI

HUNEDOARA

848.          

BOJIN ALIN LUCIAN

HUNEDOARA

849.          

BORHINĂ DANIELA

HUNEDOARA

850.          

BRÎNZAN IONELA MARIA

HUNEDOARA

851.          

CADINOIU CONSTANTIN RADU

HUNEDOARA

852.          

COLHON ALEXANDRA

HUNEDOARA

853.          

DANA BEBE

HUNEDOARA

854.          

DĂSCĂLESCU DOINA

HUNEDOARA

855.          

DEHEL ILEANA LUCIA

HUNEDOARA

856.          

DOBRA CAMELIA MARINELA

HUNEDOARA

857.          

DRĂGAN GABRIEL FLORIN

HUNEDOARA

858.          

FILIPESCU OVIDIU VASILE

HUNEDOARA

859.          

FLOREA ELENA FLORENTINA

HUNEDOARA

860.          

GHERMAN MARIA MIHAELA

HUNEDOARA

861.          

GÎRZ CORINA DORINA

HUNEDOARA

862.          

HURDUBEU PETRIȘOR

HUNEDOARA

863.          

ILAȘCĂ BENONE

HUNEDOARA

864.          

INDRIEȘ RUXANDRA

HUNEDOARA

865.          

IȘTOC SILVIU IONUȚ

HUNEDOARA

866.          

ITU OVIDIU VASILE

HUNEDOARA

867.          

JORZA LUCIAN MARCEL

HUNEDOARA

868.          

JURJIU ȚĂNDRĂU NADIA VIORICA

HUNEDOARA

869.          

KOVACS PAVEL FRANCISC

HUNEDOARA

870.          

LODROMAN ANCA SÎNZIANA

HUNEDOARA

871.          

MARIAN MIHAELA IURA

HUNEDOARA

872.          

MINCEA MIRCEA NICOLAE

HUNEDOARA

873.          

MUNTEAN VIOREL

HUNEDOARA

874.          

NEGREA ELENA NATALIA

HUNEDOARA

875.          

NEGRU ALECSANDRU CORNEL

HUNEDOARA

876.          

OLAR CĂTĂLIN FLORIN

HUNEDOARA

877.          

OLAR CIPRIAN BOGDAN

HUNEDOARA

878.          

PETRESCU ANGELA MIHAELA

HUNEDOARA

879.          

POPESCU FLORICA

HUNEDOARA

880.          

POPESCU ROZALIA

HUNEDOARA

881.          

PRIESCU CĂLIN CONSTANTIN

HUNEDOARA

882.          

RADU DORU FLORIN

HUNEDOARA

883.          

RONCIOIU COSMIN ALIN

HUNEDOARA

884.          

SAVIN CLAUDIA DANIELA

HUNEDOARA

885.          

SILAGYI ANDREEA IOANA

HUNEDOARA

886.          

STANCIU PATRICIA RAMONA

HUNEDOARA

887.          

STROIA SIMONA LAVINIA

HUNEDOARA

888.          

ȘERDEAN IOANA RAMONA

HUNEDOARA

889.          

ȘERENGĂU NICOLETA GABRIELA

HUNEDOARA

890.          

TÎRNOVAN LOREDANA MARIA

HUNEDOARA

891.          

TOMESCU DUMITRU DANIEL

HUNEDOARA

892.          

TOMESCU LUCHIANA MARIA

HUNEDOARA

893.          

TROSAN IOAN ADRIAN

HUNEDOARA

894.          

UNGUREANU ABEL ADRIAN

HUNEDOARA

895.          

UNGUREANU CAMELIA

HUNEDOARA

896.          

VASILIU VIORICA SIMONA

HUNEDOARA

897.          

ZGRIPCEA ION

HUNEDOARA

898.          

Bideaua Elisa Daniela

IALOMITA

899.          

Dedita Mihaela

IALOMITA

900.          

Drima Vladimir

IALOMITA

901.          

Mihalache Liliana Roxana

IALOMITA

902.          

Militaru Ciprian Teodor

IALOMITA

903.          

Pisicaru Daniela

IALOMITA

904.          

Tentea Doina Ortenzia

IALOMITA

905.          

Trandafir Simonica

IALOMITA

906.          

Filip Vasile Valentin

IASI

907.          

LUPU NICOLĂIȚĂ ROXANA

IASI

908.          

CIUDIN – COLȚA SMĂRĂNDIȚA ELENA

IASI

909.          

COTAN ALINA MIHAELA

IASI

910.          

BLAGA ROXANA

IASI

911.          

BLAGA ALEXANDRU TEOFIL

IASI

912.          

CHIBA NELA

IASI

913.          

CHIBA ADRIAN

IASI

914.          

PREDA ANCA

IASI

915.          

SAVA GABRIELA SIMONA

IASI

916.          

LUNGU DANIELA

IASI

917.          

OPRIA IONUȚ

IASI

918.          

PAVEL FLORIN BOGDAN

IASI

919.          

NECHITA IONUȚ

IASI

920.          

BURCOVEANU LAURA MIHAELA

IASI

921.          

MARINIUC CAMELIA

IASI

922.          

AMIRONOAIE ADIN – GABRIELA

IASI

923.          

BICU CLAUDIA

IASI

924.          

DRĂGAN ANA-MARIA

IASI

925.          

COȘULEANU ALINA

IASI

926.          

BÎRSAN IONUȚ LIVIU

IASI

927.          

AMARIEI MIHAELA MONICA

IASI

928.          

CIOFU SIMONA ROXANA

IASI

929.          

LUPU VIRGINIA

IASI

930.          

HROMEI DOREL

IASI

931.          

Zaharia Ionela

IASI

932.          

Smărăndița Ciudin

IASI

933.          

Leonte Carmen

IASI

934.          

Andreea Girigan

IASI

935.          

Doina Stupariu

IASI

936.          

Olivian Morosanu

IASI

937.          

Hauca Cornel

IASI

938.          

Isabela Popescu

IASI

939.          

Stan Petra Sorina

IASI

940.          

Maria Crina Kmen

IASI

941.          

Aftene Mara

IASI

942.          

Mitran Costache Oana Elena

ILFOV

943.          

Moldoveanu Florin

ILFOV

944.          

Manescu Mirela

ILFOV

945.          

Dumitrescu Andreea Cristina

ILFOV

946.          

Vasilescu Laura

ILFOV

947.          

Grigoras Luminita

ILFOV

948.          

Dogaru Maria

ILFOV

949.          

Zamfirescu Adrian

ILFOV

950.          

Sorina Danis

ILFOV

951.          

Nicoleta Ganciu

ILFOV

952.          

Popescu Proorocu Carmen-Coca

ILFOV

953.          

Milea Doinita Catalina

ILFOV

954.          

Strecheanu Magdalena Alice

ILFOV

955.          

Stanciu Eniko  Jenifer

ILFOV

956.          

Nicoleta Ganciu

ILFOV

957.          

Cherciu-Calin Rodica

ILFOV

958.          

Pricop Dorina

ILFOV

959.          

Constantin Cristina Angelica

ILFOV

960.          

Muresan Ioana

MARAMURES

961.          

Ban Stefania Rita

MARAMURES

962.          

Cherhat Olivia

MARAMURES

963.          

Contra Daniel Mihai

MARAMURES

964.          

Gusan Boris

MARAMURES

965.          

Herta Calin

MARAMURES

966.          

Lauruc Maria

MARAMURES

967.          

Mihalca Delia

MARAMURES

968.          

Matei Mihai Vasile

MARAMURES

969.          

Pampa Nechita

MARAMURES

970.          

Pop Alexandru Ioan

MARAMURES

971.          

Sabou Anca Ioana

MARAMURES

972.          

Toth Ilona Sonia

MARAMURES

973.          

Taranu Sorin

MARAMURES

974.          

Barbes Anda Nicoleta

MEHEDINTI

975.          

Bleoanca Alina Crisanta

MEHEDINTI

976.          

Borcos Cristina Liubliana

MEHEDINTI

977.          

Ciobanu Elian Claudiu

MEHEDINTI

978.          

Ciurel Cristian

MEHEDINTI

979.          

Draghici Pompil

MEHEDINTI

980.          

Dumitrascu Dragos

MEHEDINTI

981.          

Dumitrascu Nicoleta

MEHEDINTI

982.          

Luca Laura Ana

MEHEDINTI

983.          

Lungu Sever

MEHEDINTI

984.          

Martinescu Claudia

MEHEDINTI

985.          

Saftoiu Ciprian Petrus

MEHEDINTI

986.          

Slapciu Liviu

MEHEDINTI

987.          

Vatasescu Florina Ana

MEHEDINTI

988.          

Balanescu Dan

MEHEDINTI

989.          

Rosoga Adelin Titel

MEHEDINTI

990.          

Voicu Emil

MEHEDINTI

991.          

Pufan Daniel

MEHEDINTI

992.          

Andrei Nica

NEAMT

993.          

Achimenco Andrei Stefan

NEAMT

994.          

Baciu Mihaela

NEAMT

995.          

Baltag Paul Lucian

NEAMT

996.          

Barna Noluta

NEAMT

997.          

Blinda Adela Bianca

NEAMT

998.          

Burca Dorel

NEAMT

999.          

Chelaru Ioan

NEAMT

1000.      

David Anca

NEAMT

1001.      

Diaconita Savina Liviu

NEAMT

1002.      

Diaconu Ana Alina

NEAMT

1003.      

Dominte Ana  Daniela

NEAMT

1004.      

Dragoi Mariana

NEAMT

1005.      

Filiuta Laura Magdalena

NEAMT

1006.      

Filiuta Radu Mihail

NEAMT

1007.      

Flenchea Cristina Elena

NEAMT

1008.      

Hagiu Janet Luciana

NEAMT

1009.      

Herciu Viorel

NEAMT

1010.      

Hulea Gabriela

NEAMT

1011.      

Ionita Rodica

NEAMT

1012.      

Istoc Alexandru

NEAMT

1013.      

Labis Marius Constantin

NEAMT

1014.      

Lavric Miruna Andreea

NEAMT

1015.      

Manolache Dan Dumitru

NEAMT

1016.      

Manole Doru

NEAMT

1017.      

Manole Valentina

NEAMT

1018.      

Manole Vasile Laurentiu

NEAMT

1019.      

Matasel Adrian

NEAMT

1020.      

Matasel Alina

NEAMT

1021.      

Merlusca Mirela Liusiana

NEAMT

1022.      

Mihailescu Raluca Andreea

NEAMT

1023.      

Neculai Claudiu Ionut

NEAMT

1024.      

Nevoie Mihaela

NEAMT

1025.      

Nichifor Mihaela Iuliana

NEAMT

1026.      

Olosz Gergely

NEAMT

1027.      

Ouatu Manuela

NEAMT

1028.      

Pascu Claudia Eugenia

NEAMT

1029.      

Sandu Ancuta Niculina

NEAMT

1030.      

Savin Nicoleta

NEAMT

1031.      

Scurtu Adriana Carmen

NEAMT

1032.      

Stirbu Oana

NEAMT

1033.      

Stoican Liviu Ioan

NEAMT

1034.      

Strugaru Elena

NEAMT

1035.      

Todirite Andreea

NEAMT

1036.      

Tutulea Ana Loredana

NEAMT

1037.      

Vernica Adrian Constantin

NEAMT

1038.      

Zucec Maria

NEAMT

1039.      

Bors Ana Brandusa

NEAMT

1040.      

Cazan Alina Mihaela

NEAMT

1041.      

Chelaru Diana Elena

NEAMT

1042.      

Chitic Stefana

NEAMT

1043.      

Iosub Mihaela

NEAMT

1044.      

Machidon Alina Elena

NEAMT

1045.      

Tomuleasa Alexandru Ionut

NEAMT

1046.      

Luca Anamaria Cristina

NEAMT

1047.      

Penus Cristian Nicolae

OLT

1048.      

BOTEZ GEORGE SORIN

PRAHOVA

1049.      

CRACICA CONSTANTIN DOINEL

PRAHOVA

1050.      

GHEORGHIU DELIA MIHAELA

PRAHOVA

1051.      

GHITA ROXANA

PRAHOVA

1052.      

GRECU MARILENA

PRAHOVA

1053.      

GROZEA MARCEL

PRAHOVA

1054.      

ICHIM FLORIN

PRAHOVA

1055.      

ILIESCU COSMIN

PRAHOVA

1056.      

IOFCIULESCU ELENA MIHAELA

PRAHOVA

1057.      

ISBICEANU ANGELA

PRAHOVA

1058.      

ISTRATE EMIL

PRAHOVA

1059.      

MARIN IOANA CARMEN

PRAHOVA

1060.      

MARIN VLAD ALEXANDRU

PRAHOVA

1061.      

MITROIU MIRCEA

PRAHOVA

1062.      

NASTASE GRIGORE MARIAN

PRAHOVA

1063.      

NASTASE MARILENA EUGENIA

PRAHOVA

1064.      

NEAGU MILENA

PRAHOVA

1065.      

NEDELCU ROXANA GEORGIANA

PRAHOVA

1066.      

NICOLAE RALUCA

PRAHOVA

1067.      

NICOLAU FLORIN

PRAHOVA

1068.      

ONEA MONICA

PRAHOVA

1069.      

PANAIT SORIN STEFAN

PRAHOVA

1070.      

PAVEL EMILIA

PRAHOVA

1071.      

PETCU COSTIN

PRAHOVA

1072.      

RADU ALEXANDRU

PRAHOVA

1073.      

RIZESCU SVETLANA MELANIA

PRAHOVA

1074.      

SERBANIUC RAZVAN

PRAHOVA

1075.      

SERBANIUC TUDOR

PRAHOVA

1076.      

STANESCU ANDREI MADALIN

PRAHOVA

1077.      

STARJIL MARINA

PRAHOVA

1078.      

SURUGIU MAGDALENA

PRAHOVA

1079.      

ŞANDRU MARIANA MONICA

PRAHOVA

1080.      

TANASE IONESCU CLAUDIA

PRAHOVA

1081.      

TUDOSE PAUL

PRAHOVA

1082.      

URSULEANU MIRALENA

PRAHOVA

1083.      

VINTILA GABRIEL

PRAHOVA

1084.      

VOICU IOANA OLIVIA

PRAHOVA

1085.      

Ionita Cosmin Gabriel

PRAHOVA

1086.      

Duică Iulian Aurel

PRAHOVA

1087.      

Marin Ioana Carmen

PRAHOVA

1088.      

Nicolescu Andrei

PRAHOVA

1089.      

Ilie Dragos Vasile

PRAHOVA

1090.      

Ilie Ligia Ioana

PRAHOVA

1091.      

Prajescu Ioana

PRAHOVA

1092.      

Miruna Marica

PRAHOVA

1093.      

Simion Daniela

PRAHOVA

1094.      

Davidescu Cezar

PRAHOVA

1095.      

Cusai Karin

PRAHOVA

1096.      

Dobrescu Ion

PRAHOVA

1097.      

Scorteanu Andrei

PRAHOVA

1098.      

Prajescu Ioana

PRAHOVA

1099.      

CERBA CAMELIA

SALAJ

1100.      

GROZA LIANA

SALAJ

1101.      

JELER ALEXANDRU

SALAJ

1102.      

POR CODRUŢA MARIA

SALAJ

1103.      

SABOU CORINA

SALAJ

1104.      

SZEKER ANA ALEXANDRA

SALAJ

1105.      

Radu Lucia Delia

SIBIU

1106.      

Armenciu Ludmila-Elena

SIBIU

1107.      

Abrudan Adina

SIBIU

1108.      

Jeflea Simona

SIBIU

1109.      

Banciu Roxana

SIBIU

1110.      

Hadăr Luana

SIBIU

1111.      

Lungoci Camelia-Claudia

SIBIU

1112.      

Birț Ligia

SIBIU

1113.      

Şerban Doriana

SIBIU

1114.      

Suciu Alexandru

SIBIU

1115.      

Tudoran Ion-Radu

SIBIU

1116.      

Bolovan Elena Alina

SIBIU

1117.      

Neagoie Larissa

SIBIU

1118.      

Petre Ioana

SIBIU

1119.      

Crăciun Mihai

SIBIU

1120.      

Blejan Ovidiu

SIBIU

1121.      

Ciocan Iuliana

SIBIU

1122.      

Ianculescu Irina

SIBIU

1123.      

Barna Lucian Florin

SIBIU

1124.      

Scutea Nicolae-Cristian

SIBIU

1125.      

Scutea Mihaela Codruța

SIBIU

1126.      

Trițescu Liliana-Virginia

SIBIU

1127.      

Utan Monica-Cristina

SIBIU

1128.      

Bîrsan Anca Elena

SIBIU

1129.      

Bîrsan Andrei-Alfred

SIBIU

1130.      

Marin Aurelia

SIBIU

1131.      

Bucur Claudiu-Florentin

SIBIU

1132.      

Stan  Dragoș Ioan

SIBIU

1133.      

Popescu Bogdan Corneliu

SIBIU

1134.      

Brebenel  Dumitru Adrian

SIBIU

1135.      

Crăciun Marin

SIBIU

1136.      

Arcaș Delia

SIBIU

1137.      

Faure Dana

SIBIU

1138.      

Căpățână Florian

SIBIU

1139.      

Şerbu Adrian

SIBIU

1140.      

Sterp Laurențiu Călin

SIBIU

1141.      

Cazacu Nicoleta Alexandrina

SIBIU

1142.      

Holban Simona

SIBIU

1143.      

Andrei Maria Magdalena

SIBIU

1144.      

Ciulavu Marcel

SIBIU

1145.      

Chirca Romulus

SIBIU

1146.      

Deaconu Iuliana

SIBIU

1147.      

Constandin Adela

SIBIU

1148.      

Leah Radu

SIBIU

1149.      

Ittu Oana

SIBIU

1150.      

Ciulacu Maria Andreia

SIBIU

1151.      

Corchiș Cristina Maria

SIBIU

1152.      

Hoza Dan Constantin

SIBIU

1153.      

Nițu Sorin Ilie

SIBIU

1154.      

Hageanu Dan

SIBIU

1155.      

Blîndu Elena

SIBIU

1156.      

Drăghiciu Maria

SIBIU

1157.      

Bucurel Bogdan Ioan

SIBIU

1158.      

Popa Carmen Liliana

SIBIU

1159.      

Ban Gheorghe

SIBIU

1160.      

Voicilaș Dorin

SIBIU

1161.      

Dan Florian Vasile

SIBIU

1162.      

Dragoman Liliana

SIBIU

1163.      

Băilă Maria

SIBIU

1164.      

Opriș Lia-Diana

SIBIU

1165.      

Fulea-Popa Crstiana-Eug.

SIBIU

1166.      

Socea Nicolae Alexandru

SIBIU

1167.      

Tanea Maria-Irina

SIBIU

1168.      

Stanovici Mihai

SIBIU

1169.      

Covaci Simona

SIBIU

1170.      

Orăștean Claudia

SIBIU

1171.      

Popa Angelica-Adela

SIBIU

1172.      

Popa Ionel Dorel

SIBIU

1173.      

Frățilă Bogdan Mihai

SIBIU

1174.      

Popșa Iulia

SIBIU

1175.      

Sas Laura

SIBIU

1176.      

Mănăilă Giorgeta

SIBIU

1177.      

Stoica Ligia

SIBIU

1178.      

NICOARA ALEXANDRU

SUCEAVA

1179.      

ALEXOAE MIRELA LENUŢA

SUCEAVA

1180.      

ANTONESCU NICOLETA

SUCEAVA

1181.      

APETREI MIHAELA

SUCEAVA

1182.      

BARABAŞ LILIANA

SUCEAVA

1183.      

BOSTACA DIANA

SUCEAVA

1184.      

BRĂDĂŢAN LAURA

SUCEAVA

1185.      

BUBURUZAN LIDIA

SUCEAVA

1186.      

BUZDUGAN ADRIANA

SUCEAVA

1187.      

CIOBANU RODICA

SUCEAVA

1188.      

CIOBOTARU AURELIA

SUCEAVA

1189.      

CIUBOTARU VASILE

SUCEAVA

1190.      

CIUBOTARU VLAD

SUCEAVA

1191.      

CORDUNEANU DANIEL

SUCEAVA

1192.      

DARIE URZICEANU ANDREEA

SUCEAVA

1193.      

DIACONIȚA OANA

SUCEAVA

1194.      

DOLCEAN LOREDANA

SUCEAVA

1195.      

DUŢUC ANCUŢA

SUCEAVA

1196.      

FETCU IOANA

SUCEAVA

1197.      

FILIPIUC GAVRIL

SUCEAVA

1198.      

GOLOCA ALINA

SUCEAVA

1199.      

GREŢCAN MIHAELA

SUCEAVA

1200.      

GROZAVU MIRCEA

SUCEAVA

1201.      

HÎRŞIU MARIA

SUCEAVA

1202.      

HORGA LOREDANA

SUCEAVA

1203.      

IGNATESCU CAMELIA

SUCEAVA

1204.      

ILISEI ALEXANDRU Jr.

SUCEAVA

1205.      

ILIŞOI FIRUŢA DOMNICA

SUCEAVA

1206.      

IONAŞCU ALIS GEORGETA

SUCEAVA

1207.      

LASCU EUGEN

SUCEAVA

1208.      

LIŢU NICOLETA

SUCEAVA

1209.      

LUPAŞCU OVIDIU

SUCEAVA

1210.      

MAIER BRÂNDUŞA

SUCEAVA

1211.      

MAXIM FLAVIUS

SUCEAVA

1212.      

MÎNDRĂ CORNELIA

SUCEAVA

1213.      

MOROŞAN LENUŢA

SUCEAVA

1214.      

MOROŞANU CEZARA

SUCEAVA

1215.      

MOTAN LARISA

SUCEAVA

1216.      

MURARIU LUMINIŢA

SUCEAVA

1217.      

MUSTEA RALUCA

SUCEAVA

1218.      

NICOARĂ MARIUS

SUCEAVA

1219.      

NICOLAU RALUCA

SUCEAVA

1220.      

NISTOR ESPINOLA

SUCEAVA

1221.      

PARASCAN MARIANA

SUCEAVA

1222.      

PASCARIU LIANA

SUCEAVA

1223.      

POROCH FLORIN

SUCEAVA

1224.      

PUIU DANIELA

SUCEAVA

1225.      

ROMAN CORINA ANA MARIA

SUCEAVA

1226.      

RUSU NARCISA

SUCEAVA

1227.      

SĂLĂGEAN TUDOR

SUCEAVA

1228.      

SOLCANU SIMONA

SUCEAVA

1229.      

ŞALVARI RALUCA

SUCEAVA

1230.      

ŢICULEANU OTILIA ELISABETA

SUCEAVA

1231.      

VIORESCU RĂZVAN

SUCEAVA

1232.      

ZOVEA BOGDAN

SUCEAVA

1233.      

Ciocan Carmen-Violeta

TULCEA

1234.      

Catalinoiu-Gociman Amalia-Nicoleta

TULCEA

1235.      

Bordeianu Ana Maria

TULCEA

1236.      

Milea Doina

TULCEA

1237.      

Paraipan Mirela

TULCEA

1238.      

Ivanov Viorica

TULCEA

1239.      

Buzarnescu Corneliu

TULCEA

1240.      

CAGIL POPA LUCREŢIA

VALCEA

1241.      

ORZAN  GHEORGHE

VALCEA

1242.      

CRAIOVEANU MARIUS

VALCEA

1243.      

PAVEL ROSANA MARIA

VALCEA

1244.      

COJOCARU MIRABELA

VALCEA

1245.      

PĂTRUŢ SORIN FLORIAN

VALCEA

1246.      

PĂTRUŢ  CLAUDIU ADRIAN

VALCEA

1247.      

ŞTEFAN ANCA

VALCEA

1248.      

HANCIU OANA

VALCEA

1249.      

POPOVICI ALEXANDRA

VALCEA

1250.      

VOINEA CIPRIAN

VALCEA

1251.      

GHEORGHE LIGIA

VALCEA

1252.      

MARINESCU CATALIN IONUT

VALCEA

1253.      

ARGEŞANU IRINA

VALCEA

1254.      

STANCULESCU VICTOR

VALCEA

1255.      

GÎNJU EMIL

VALCEA

1256.      

GÎNJU ION

VALCEA

1257.      

CAZAN LAURENŢIU NICOLAE

VALCEA

1258.      

COJUŞNEANU SILVANA

VALCEA

1259.      

BERBECEL ANDREA GEORGIANA       

VALCEA

1260.      

CÎRSTEA MADALINA ELENA     

VALCEA

1261.      

DAVID  ADRIANA

VASLUI

1262.      

RACOVITA  ADRIANA

VASLUI

1263.      

MORARAS MONICA

VASLUI

1264.      

RIPA-HIJ ROXANA

VASLUI

1265.      

ZAHARIA FLORIN

VASLUI

1266.      

ZAHARIA ANDREEA

VASLUI

1267.      

AANEI CRINA

VASLUI

1268.      

TONICA DANIELA

VASLUI

1269.      

BOBARNAT RADU

VASLUI

1270.      

COCUZ ADRIAN

VASLUI

1271.      

BUDAN CARMEN

VASLUI

1272.      

GUTU OANA

VASLUI

1273.      

ABICULESI ANDA

VASLUI

1274.      

CEHAN ANCUTA IRINA

VASLUI

1275.      

DUMITRUC MONICA

VASLUI

1276.      

TALPAU MIHAELA

VASLUI

1277.      

CHIRIECE CATALIN

VASLUI

1278.      

FRATIMAN CARMEN MARIANA

VASLUI

1279.      

POLCOVNICU ANDREI

VASLUI

1280.      

POLCOVNICU LORENA

VASLUI

1281.      

ALEXANDRU VIOLETA

VASLUI

1282.      

CHIPER COSTEL

VASLUI

1283.      

LEONTE MONA -MARIA

VASLUI

1284.      

NASTASE RADU FLORIN

VASLUI

1285.      

LEUSTEAN LENUTA FELICIA

VASLUI

1286.      

TOPORASCU CARMEN

VASLUI

1287.      

BARBIERU GIORGIANA

VASLUI

1288.      

MORARU INGRID- LILIANA

VASLUI

1289.      

HRISTEA MARIUS

VASLUI

1290.      

CHIRILA DIANA- ALICE

VASLUI

1291.      

TOCU CATALIN

VASLUI

1292.      

TOCU MAGDA

VASLUI

1293.      

DIMA DANIELA

VASLUI

1294.      

ZUGRAVU LIVIU

VASLUI

1295.      

CHITIMUS CIPRIAN

VASLUI

1296.      

CHITIMUS MIHAELA

VASLUI

1297.      

GRIGORAS EMANUEL

VASLUI

1298.      

MOCANU DRAGOS

VASLUI

1299.      

STANCIU NICUSOR- CRISTIAN

VASLUI

1300.      

Duca Diana

VRANCEA