NOTIFICARE

Prin prezenta, vă informam că în cursul lunii mai 2017, la prima ședință de consiliu, colegii care au restanțe la cotele de barou și la contribuția CAA, vor fi suspendați din profesie cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv obligația de plată a taxei la reînscriere.

Decan,   Presedinte CAA Prahova,
Av.Emanuela Antonescu   av.Florin Negotei