Programul Conferintei din 04 noiembrie 2017

Baroul Prahova în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa: 

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,

conform Programelor întocmite de organele profesiei. 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 04 noiembrie 2017, Casa de Cultură a Sindicatelor,

Sala Centrum – Ballroom Conference, Etaj 1,  Bd. Republicii nr.65, Ploieşti 


Secţiunea de drept penal/procesual penal

 

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept civil/procesual civil

 

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă 

Prezentarea lectorilor:

Penal şi procedură penală:

  • av. dr. Petruţ CIOBANU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Public; Vicepreşedinte U.N.B.R., Prodecan Baroul Bucureşti;

Temă: Acordul de recunoaștere a vinovăției.

  • av. dr. Mihai Adrian HOTCA – lector I.N.P.P.A.; avocat Baroul Bucureşti;

Temă: Spălarea banilor și evaziunea fiscală.

 

Civil şi procedură civilă:

  • av. dr. Traian Cornel BRICIU – Director I.N.P.P.A.; Vicepreşedinte U.N.B.R.,
  • av. dr. Claudiu Constantin DINU – responsabil pregătire continuă I.N.P.P.A. – Drept Privat;

Teme: Aspecte cu privire la aplicarea Noului Cod de procedură Civilă. Judecata în prima instanţă şi căile de atac. Implicaţii în materia executării silite. Se recomanda trimiterea la Barou din partea participanţiilor a problemelor care se doresc a fi  dezbatute.

 Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Baroului Prahova.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului Prahova la:

tel. 0244.514.017 sau fax. 0244. 514.418.