Anunt pentru colegii avocati care platesc contributii CAA si cota de barou prin banca

ANUNT

 

 

 

 

Rugam colegii avocati, care efectueaza plata CAA si cote barou prin banca, sa comunice de urgenta la Serviciul Contabilitate al Baroului Prahova copii de pe extrasele de cont, urmand sa precizeze si lunile pentru care au efectuat platile.

De asemenea, pentru viitor, rugam colegii avocati, ca în momentul în care efectueaza plata prin banca sa specifice la rubrica observatii: numele si lunile pentru care se face plata.