REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA COMISIEI DE DISCIPLINA A BAROULUI PRAHOVA

 

 

 

REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA COMISIEI DE DISCIPLINA A BAROULUI PRAHOVA

 

 

Art.1 Conform art.296 din Statutul Profesiei de Avocat, raportat la dispozitiile Legii 51/1995, candidatii pentru Comisia de Disciplina al Baroului Prahova trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa aiba o vechime neintrerupta în profesie de minimum 10 ani în calitate de avocat definitiv;
  • Sa nu aiba restante de orice fel la cota de barou, UNBR si contributiile CAA.
  • Sa nu fi fost suspendati din profesie pentru motive imputabile lor.
  • Sa nu fie suspendati din profesie la momentul depunerii candidaturii.
  • Sa nu fi fost sanctionati în cadrul profesiei.
  • Sa nu fie pensionar în momentul depunerii candidaturii.

Art.2 Candidatii trebuie sa depuna la Barou dovada platii la zi a taxelor si contributiilor.

Art.3 Candidaturile se vor depune la Serviciul Secretariat cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor.

Art.4 Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale si statutare vor fi respinse de o Comisie de validare a candidaturilor compusa din trei consilieri care nu candideaza, desemnati de Consiliu în termen de 24 de ore de la depunerea candidaturilor. Tot în 24 de ore candidatul poate face plangere la Consiliu care va solutiona plangerea în 24 de ore.

Candidaturile definitive vor fi afisate cu 5 zile inainte de data alegerilor la sediul Baroului si pe siteul Baroului.

Art.5 Buletinul de vot va cuprinde numele si prenumele candidatilor în ordinea alfabetica.

Votarea se va face prin taierea numelui candidatilor neagreati.

Buletinul de vot este nul daca are mai multe optiuni decat numarul de membri ai Comisiei de disciplina (7) sau niciuna.

Buletinele de vot se vor distribui nominal sub semnatura de primire.

Art.6 Numaratoarea voturilor se va face de o comisie de numarare a voturilor formata din cinci avocati necandidati, alesi de Adunarea Generala si care îşi vor alege dintre ei un presedinte.

Comisia de numarare a voturilor va fi în acelasi timp si comisie de validare.

Fiecare candidat va putea desemna un observator la numararea voturilor.