REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A FILIALEI PRAHOVA A CASEI DE ASIGURARI A AVOCAȚILOR DIN ROMANIA

REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A FILIALEI PRAHOVA A CASEI DE ASIGURARI A AVOCAȚILOR DIN ROMANIA

 

 

Art.1 Conform art.70 din Statutul Profesiei de Avocat, coroborat cu dispozitiile Legii 72/2016, candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie a Filialei Prahova a Casei de Asigurari a Avocaților din Romania, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Sa aiba o vechime neintrerupta în profesie de minimum 10 ani în calitate de avocat definitiv;
  • Sa nu aiba restante de orice fel la cota de barou, UNBR si contributiile CAA.
  • Sa nu fie suspendati din profesie pentru motive imputabile lor.
  • Sa nu fie suspendati din profesie la data depunerii candidaturii.
  • Sa nu fi fost sanctionati disciplinar.
  • Sa nu fie membru al Consiliului Baroului Prahova.

Art.2 Candidatii trebuie sa depuna la Barou dovada platii la zi a taxelor si contributiilor.

Art.3 Candidatii sa ia în considerare faptul ca din totalul de 5 membri ai Consiliului de Administratie, un membru trebuie sa fie pensionar al sistemului propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.

Art.4 Candidaturile se vor depune la Serviciul Secretariat cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor.

Candidaturile definitive vor fi afisate cu 5 zile inainte de data alegerilor la sediul Baroului.

Art.5 Buletinul de vot va cuprinde numele si prenumele candidatilor în ordinea alfabetica pe buletin, urmand sa figureze doua liste, una cu avocati activi si una cu avocati pensionari.

Votarea se va face prin taierea numelui candidatilor neagreati.

Buletinul de vot este nul daca are mai multe optiuni decat numarul de consilieri ai Consiliului de administratie (5) (4 activi si un pensionar) sau niciuna.

Buletinele de vot se vor distribui nominal sub semnatura de primire.

Art.6 Numaratoarea voturilor se va face de o comisie de numarare a voturilor formata din cinci avocati necandidati, alesi de Adunarea Generala si care îşi vor alege dintre ei un presedinte.

Comisia de numarare a voturilor va fi în acelasi timp si comisie de validare.

Fiecare candidat va putea desemna un observator la numararea voturilor.