Somatie de plata la cota de Barou

Hotararea nr.5/20.03.2018

Avand în vedere faptul ca se inregistreaza restante mari la contributiile profesionale precum si faptul ca neplata acestora pune în dificultate functionarea normala a Baroului Prahova;

În temeiul art.56 lit.m din Legea 51/1995 republicata

CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA
Hotaraste

1. Se emit somatii tuturor avocatilor care inregistreaza restante la plata cotei de Barou.
2. Ulterior emiterii somatiilor se vor emite decizii de suspendare din profesie avocatilor care nu si-au indeplinit obligatiile la cota de barou, iar reinscrierea în Tabloul Avocaților Pledanti se va face dupa achitarea taxei de 3000 lei..
3. Prezenta Hotarare se va afisa la instantele din judetul Prahova, pe site-ul Baroului Prahova, la sediul Baroului Prahova si se va comunica inclusiv pe email avocatilor din Baroul Prahova.
4. Serviciul Secretariat va duce la indeplinire prezenta Hotarare.