Suspendare pentru neplata restante mai mari de 3 luni la cota CAA

Hotararea nr.6/20.03.2018

Avand în vedere faptul ca se inregistreaza restante la plata contributiilor catre Casei de Asigurari a Avocaților din Romania Filiala Prahova;
Avand în vedere sesizarea formulata de Presedintele Filialei CAA, domnul avocat Negotei Florin, privind neplata contributiilor de mai multi avocati ai Baroului Prahova;

În temeiul art.56 lit.m din Legea 51/1995 republicata,
CONSILIUL BAROULUI PRAHOVA
Hotaraste

1. Suspendarea din profesia de avocat a tuturor avocatilor care inregistreaza restante mai mari de 3 luni la cota CAA, iar reinscrierea în Tabloul Avocaților Pledanti se va face dupa achitarea taxei de 3000 lei.
2. Se vor emite decizii de suspendare tuturor avocatilor care inregistreaza restante mai mari de 3 luni.
3. Prezenta Hotarare se va comunica la instantele din judetul Prahova, se va afisa pe site-ul Baroului Prahova si pe emailul avocatilor restantieri din Baroul Prahova.
4. Serviciul Secretariat va duce la indeplinire prezenta Hotarare.