ALEXANDRU MARIOARA


NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI
: ALEXANDRU MARIOARA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.09.1983

SEDIU PROFESIONAL: Câmpina Str. 1 Dec. L918, Bl. 20c Sc.B,Ap.21

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………