Antonescu Iuliu Ioan

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : Antonescu Iuliu Ioan

RADIAT DN BAROU: din data de 01.01.2004

SEDIU PROFESIONAL: ………..

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………