CHITU ADINA ELENA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : CHITU ADINA ELENA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 07.02.2005

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti Str.Praga Nr.10

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………