CIOBANU CONSTANTIN

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : CIOBANU CONSTANTIN

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.12.1994

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti Str.Valeni Nr.65

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………