Florea Sorin

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : Florea Sorin

INCOMPATIBIL ÎN BAROU: 12.12.2016

SEDIU PROFESIONAL: ………..

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………