GHEORLAN CONSTANTIN

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : GHEORLAN CONSTANTIN

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.01.2004

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti, Str.Magurii Nr.2 Bl.31g Sc.A Ap.11

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………