ICHIM ALINA MIRELA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : ICHIM ALINA MIRELA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.01.1998

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti, Str. Jianu Nr.6 Bl.187

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………