ICHIM GEORGE IONUT

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : ICHIM GEORGE IONUT

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.07.1998

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti Piata Victoriei Nr.3 Ap.4

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………