ICHIM MIHAELA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : ICHIM MIHAELA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.11.1993

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti Str.T.Vladimirescu Nr.41

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………