IONESCU JANINA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : IONESCU JANINA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.05.1999

SEDIU PROFESIONAL: Ploieşti Str. Paris Nr.6 Et.6 Jud.Prahova

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………