NEAGU GEORGIANA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : NEAGU GEORGIANA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 07.02.2005

SEDIU PROFESIONAL: Ploiesti, Str.Curcubeului, Nr.13, Bl.3g,Et.1,Ap.4

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………