Nedelcu Bogdan Mihai

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : Nedelcu Bogdan Mihai

INCOMPATIBIL ÎN BAROU: 12.12.2016

SEDIU PROFESIONAL: ………..

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………