PANOIU CONSTANTIN

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : PANOIU CONSTANTIN

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.08.1976

SEDIU PROFESIONAL: Câmpina Calea Doftanei Nr.12 Ap.3

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………