ŞANDRU MARIANA MONICA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : ŞANDRU MARIANA MONICA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 12.03.2008

SEDIU PROFESIONAL: Ploiesti str.Doctor Carol Davila nr.24A ap.44

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………