TĂNASE DUMITRU

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : TĂNASE DUMITRU

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 10.06.2008

SEDIU PROFESIONAL: Comuna Berceni, Sat Catunu, Nr.181

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………