TĂNASE IONESCU CLAUDIA FLORENTINA

NUMELE ŞI PRENUMELE AVOCATULUI : TĂNASE IONESCU CLAUDIA FLORENTINA

DATA ÎNSCRIERII ÎN BAROU: 01.01.2004

SEDIU PROFESIONAL: Ploiesti Str.Lacramioarei Bl.9 Ap.75 Prahova

Telefon: …………………….
Email:………………….
WebSite: ………